Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. 2018

WALNE ZGROMADZENIA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. 2018

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

12,90 zł

Zmiana[PLN]

0,78%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0,78%
mWIG40 -0,19%
WIG-MEDIA -0,37%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

29 marca 2019 / 14:50

8/2019 Aneks do umowy o limit kredytowy

Komunikat giełdowy

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), w nawiązaniu do raportu nr 6/2017 z 25 maja 2017 r. oraz nr 13/2018 z 18 maja 2018 r. w sprawie Umowy o Limit Kredytowy („Umowa") z bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna ("Bank"), informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym Aneksu nr 2 do powyższej Umowy („Aneks nr 2”).

Podpisanie Aneksu nr 2 przedłużającego umowę o limit kredytowy do dnia 29 sierpnia 2019 r. jest związane z rozpoczętymi przez Spółkę negocjacjami z konsorcjum banków w sprawie pozyskania finansowania dla Grupy Agora. Spółka informowała o rozpoczęciu powyższych negocjacji w komunikacie giełdowym nr 6/2019 w dniu 11 marca 2019 r. Bankiem wiodącym w konsorcjum banków, z którymi Spółka prowadzi negocjacje, został DNB Bank Polska Spółka Akcyjna.

Zgodnie z pierwotnymi warunkami Umowy o Limit Kredytowy Spółka miała prawo wykorzystać limit kredytowy w łącznej wysokości do 135.000.000,00 zł (sto trzydzieści pięć milionów złotych).  

W dniu 25 maja 2017 r. Agora S.A. wykorzystała część limitu kredytowego w wysokości 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu terminowego w Banku Polska Kasa Opieki S.A.W dniu 20 lutego 2019 r. Agora wykorzystała cześć limitu kredytowego w wysokości 75.000.00,00 mln zł w związku z transakcją nabycia udziałów w spółce Eurozet Sp. z o.o.

Na mocy podpisanego Aneksu nr 2, Spółka będzie dysponować limitem kredytowym w wysokości 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych), który może wykorzystać do dnia 29 sierpnia 2019 r. na zasadach analogicznych jak określone w Umowie, o której Spółka informowała komunikatami bieżącymi z dnia 25 maja 2017 r. oraz z dnia 18 maja 2018 r.

Limit Kredytowy oprocentowany jest stawką WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększoną o marżę Banku. W przypadku niespłacenia w terminie określonym w Umowie części lub całości wierzytelności Banku, obciąży on Spółkę odsetkami w wysokości stopy bazowej powiększonej o karne odsetki. Poza tym w Aneksie nr 2 nie występują postanowienia dotyczące kar umownych.

Utrzymane zostało zabezpieczenie spłaty Limitu Kredytu, wskazane w raportach bieżących nr 6/2017 z dnia 25 maja 2017 r. oraz nr 13/2018 z dnia 18 maja 2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014). 

 

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.