Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


„Codziennie odpowiedzialni” – interaktywny Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017 już dostępny!

ODPOWIEDZIALNY BIZNES, AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

„Codziennie odpowiedzialni” – interaktywny Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017 już dostępny!

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

14,15 zł

Zmiana[PLN]

-0,35%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,35%
mWIG40 0,1%
WIG-MEDIA -0,34%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

Walne zgromadzenie Agory ma kompetencje przewidziane przez Kodeks spółek handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych

m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje
o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz spółki.

Zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy są opisane w szczegółowo w §§ 13 - 17 statutu Agory i regulaminie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. O terminach zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Agora informuje zgodnie z przepisami prawa, tj. poprzez komunikat bieżący. 

Archiwum WZ

Obrady walnego zgromadzenia Agory S.A. odbywają się w trybie i na zasadach określonych przez:

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Statut agory sa

Regulamin walnego zgromadzenia agory sa

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz: