Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


„Codziennie odpowiedzialni” – interaktywny Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017 już dostępny!

ODPOWIEDZIALNY BIZNES, AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

„Codziennie odpowiedzialni” – interaktywny Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017 już dostępny!

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

14,15 zł

Zmiana[PLN]

-0,35%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,35%
mWIG40 0,1%
WIG-MEDIA -0,34%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

Agora docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych w kontaktach z interesariuszami firmy. Dlatego też dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Agory.

Spółka dba o właściwą komunikację z inwestorami i akcjonariuszami oraz prowadzi przejrzystą politykę informacyjną. Stosuje również dobre praktyki spółek giełdowych - począwszy od wejścia w życie pierwszej edycji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2002.

Dobre Praktyki na GPW

Filtruj:

Władze spółki

Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

POLITYKA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH I SPONSORINGOWYCH

UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN WE WŁADZACH SPÓŁKI

POLITYKA WYNAGRADZANIA KLUCZOWYCH MENADŻERÓW GRUPY AGORA

Schemat Organizacji

1
2

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

4
3

rada
nadzorcza

5
6

Zarząd

1

Wybiera członków RN. Udziela absolutorium członkom RN z wykonanych przez nich obowiązków.

2

Poddana co roku ocenie WZA. Upoważniona do zwołania WZA.

3

Poddany co roku ocenie. Upoważniony do zwołania WZ.

4

Udziela zarządowi absolutorium. Dokonuje wyboru członków zarządu

5

Nadzoruje działalność zarządu.

6

Przedstawia szczegółowy raport na temat sytuacji Spółki i Grupy co kwartał RN.

Plany motywacyjne oparte na akcjach spółki

Plany motywacyjne dla pracowników Grupy Spółki oparte na akcjach Agory

Plan motywacyjny oparty na akcjach Agory istniał od 1998 r. do 2010 r. Na początku polegał on na nagradzaniu pracowników Agory akcjami Spółki, a objęci nim byli kierownicy oraz wybitni pracownicy Spółki, w szczególności dziennikarze.

Zobacz więcej    

Dokumenty spółki

STATUT AGORA S.A.

PROSPEKT AGORA S.A.  (Plik .zip, 70MB)

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

Audytor/biegły rewident

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej w okresie dłuższym niż pięć lat (art. 89 ustawy o biegłych rewidentach).

Czytaj więcej    

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz: