Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

12,30 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

3 października 2018 / 15:42

27/2018 Zmiana liczby akcji Agory S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018/K w sprawie rejestracji zmiany Statutu Agory S.A. niniejszym informuje o zmianie z dniem 2 października 2018 r. liczby akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) na podstawie uchwały Zarządu KDPW z dnia 28 września 2018 r., w związku z dokonanym w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych umorzeniem 1.084.595 akcji zwykłych na okaziciela serii BiD Agory S.A.

Od dnia 2 października 2018 r. w KDPW zarejestrowanych jest 41.444.358 akcji Spółki oznaczonych kodem PLAGORA00067.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe z dnia 29 lipca 2005 r.

Powrót