Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

13,45 zł

Zmiana[PLN]

-1,1%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -1,1%
mWIG40 0,4%
WIG-MEDIA 2,41%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

10 czerwca 2016 / 10:42

13/2016 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10%

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Agora") informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 r. powziął informację, iż w wyniku rozliczenia w dniu 3 czerwca 2016 r. transakcji pakietowych dotyczących zbycia akcji Spółki, zarządzane przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "OFE") oraz Nationale - Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej "DFE") zmniejszyły stan posiadania akcji Spółki poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed zbyciem akcji OFE i DFE posiadały 7 673 655 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, co stanowiło 16,10% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 7 673 655 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 11,84% ogólnej liczby głosów.

W dniu 9 czerwca 2016 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 4 493 055 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, co stanowi 9,43% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4 493 055 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 6,93% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr.184, poz. 1538 z późn. zm.). 

NEWSLETTER

Każdego dnia wydarza sie u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz: