Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


„Codziennie odpowiedzialni” – interaktywny Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017 już dostępny!

ODPOWIEDZIALNY BIZNES, AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

„Codziennie odpowiedzialni” – interaktywny Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017 już dostępny!

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

14,15 zł

Zmiana[PLN]

-0,35%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,35%
mWIG40 0,1%
WIG-MEDIA -0,34%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

15 marca 2012 / 16:49

13/2012 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 15 marca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej Towarzystwem), działającego w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanych dalej Funduszami), że w wyniku przeprowadzonych transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 9 marca 2012 roku, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed zmniejszeniem udziału Fundusze posiadały 4.558.873 akcji Spółki, co stanowiło 8,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.558.873 głosów, co stanowiło 6,70% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 9 marca 2012 roku wyżej wymienione Fundusze posiadały 3.394.723 akcji Spółki, co stanowi 6,66% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.394.723 głosów, co stanowi 4,99% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Towarzystwo informuje, iż w trybie określonym w art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym na BZ WBK Asset Management S.A. również ciąży obowiązek informacyjny związany z posiadaniem akcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz: