Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


33/2020 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Agora za 2 kwartał i pierwszą połowę 2020 r.

KOMUNIKATY GIEłDOWE, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

33/2020 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Agora za 2 kwartał i pierwszą połowę 2020 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

4,43 zł

Zmiana[PLN]

-0,23%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,23%
mWIG40 -2,03%
WIG-MEDIA -0,73%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

1 października 2020 / 18:55

37/2020 Rejestracja połączenia Agora-Poligrafia Sp. z o.o. z Agorą S.A.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 06/2020 z 12 lutego 2020 r., 09/2020 z 28 lutego 2020 r. oraz 29/2020 z 25 czerwca 2020 r. informuje, że dnia 1 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia Agory z Agora-Poligrafia Sp. z o.o. („Agora-Poligrafia”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Agory-Poligrafii na Agorę. Spółka pozostawała jedynym wspólnikiem Agory-Poligrafii i z tego powodu połączenie nastąpiło w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Agory oraz bez zmiany jej statutu.

Na podstawie art. 494 § 1 KSH Agora wstąpiła z dniem 1 października 2020 r. we wszystkie prawa i obowiązki Agory-Poligrafii („Dzień połączenia’’), a zgodnie z art. 493 § 1 i 2 KSH Agora-Poligrafia została w dniu połączenia rozwiązana bez postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).  

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.