Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


11/2020 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

KOMUNIKATY GIEłDOWE, WALNE ZGROMADZENIA - INFORMACJE OGóLNE, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

11/2020 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

7,74 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

28 lutego 2020 / 15:24

09/2020 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Agory S.A. z Agorą-Poligrafią sp. z o.o.

Komunikat giełdowy

DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”) działając na podstawie art. 504 § 1 KSH zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o zamiarze połączenia Agory („Spółka Przejmująca”) z Agorą-Poligrafią („Spółka Przejmowana”). Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku.

W wyniku połączenia, z dniem dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Agora dokona przejęcia całego majątku Agory-Poligrafii w drodze sukcesji uniwersalnej.

Działając na podstawie art. 505 § 31 KSH Spółka realizuje prawo akcjonariuszy do informacji na temat połączenia udostępniając na stronie internetowej Agory (agora.pl): (i) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności, za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem lub sprawozdaniem biegłego rewidenta, (ii) Plan Połączenia wraz z załącznikami. Niniejsze dokumenty stanowią załącznik do raportu bieżącego nr 6/2020, dostępnego na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami także na stronie internetowej Agory-Poligrafii (agorapoligrafia.pl).

Na podstawie art. 499 KSH, w związku z tym, że Agora, jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie jest wymagane sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o jej stanie księgowym sporządzonej dla celów połączenia, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad znajduje się uchwała o połączeniu, zostało zwołane przez Spółkę Przejmującą na dzień 27 marca 2020 roku raportem bieżącym nr 07/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.