Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2022 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2022 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

5,90 zł

Zmiana[PLN]

-1,67%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -1,67%
mWIG40 -2,45%
WIG-MEDIA -4,04%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

23 grudnia 2022 / 19:40

44/2022 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.

Komunikat giełdowy

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatów giełdowych nr 35/2020 z 24 września 2020 r., nr 45/2020 z 23 grudnia 2020 r., nr 32/2022 z 26 sierpnia 2022 r. oraz nr 35/2022 z 14 października 2022 r., informuje, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Helios S.A. („Helios”) aneksu („Aneks”) do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 23 grudnia 2020 r. z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”) z gwarancją spłaty 80% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2020 z 23 grudnia 2020 r. („Umowa”).

Na mocy Aneksu postanowiono, że kwota kredytu została obniżona do 8,5 mln zł, a spłata została rozłożona na okres do 23 grudnia 2025 r. W związku z tym, gwarancja spłaty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego zostaje odpowiednio obniżona, tj. do kwoty 6.800.000,00 PLN.

Aneks przewiduje, między innymi, obowiązek utrzymywania przez Helios wskaźnika DSCR (wskaźnik pokrycia obsługi długu) oraz Zadłużenia Netto / EBITDA na określonym poziomie, jak również osiągnięcia określonych poziomów EBITDA oraz CAPEX (nakłady kapitałowe). Ponadto Helios został zobowiązany do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na rzecz Santander: i) hipoteka do kwoty 90.000.000,00 PLN, ii) przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości oraz iii) udzielenie przez Spółkę poręczenia do kwoty 9 mln zł.

Aneks wszedł w życie w dniu dzisiejszym.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.