Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Oświadczenie Agory w sprawie decyzji Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego zakazującej przejęcia spółki Eurozet przez Agorę

PRASA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Oświadczenie Agory w sprawie decyzji Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego zakazującej przejęcia spółki Eurozet przez Agorę

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

7,02 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0,5%
WIG-MEDIA 3,1%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

23 grudnia 2020 / 16:38

45/2020 Zawarcie kolejnych umów: o kredyt w rachunku bieżącym oraz o kredyt rewolwingowy przez spółkę zależną Helios S.A.

  

Komunikat giełdowy

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu giełdowego nr 35/2020 z 24 września 2020 r. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2020 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Helios S.A. kolejnej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („BNP”) oraz kolejnej umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”) (łącznie „Banki”) z gwarancją spłaty 80,0% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”).

Łączna wartość powyższych kredytów z gwarancją BGK to 40,0 mln zł, tj. po 20,0 mln zł od każdego z Banków.

Zgodnie z informacją przekazaną w komunikacie nr 35/2020 z dnia 24 września 2020 r. strony, po ocenie wyników finansowych Helios S.A. za trzeci kwartał 2020 r. oraz sytuacji gospodarczej w Polsce, uzgodniły uruchomienie drugiej transzy finansowania - na kolejne 40,0 mln zł – dla Helios S.A.

Na mocy podpisanych w dniu 23 grudnia 2020 r. umów z Bankami o kredyt w rachunku bieżącym i kredyt rewolwingowy i po spełnieniu warunków dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty obu kredytów oraz spełnienia innych wymagań zwykle stosowanych przy udzielaniu kredytów o porównywalnej wysokości, Helios będzie dysponować dodatkowym kredytem („Kredyt”) do wysokości 40,0 mln zł.

Pozyskane środki mogą zostać wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Helios S.A., w tym nakładów odtworzeniowych i rozwojowych, z wyłączeniem refinansowania innego zadłużenia.

Warunki finansowania oraz uruchomienia finansowania, a także zabezpieczenia kredytów oraz zobowiązania i obowiązki Heliosa w trakcie trwania umów są analogiczne do tych uzgodnionych przy pierwszej transzy finansowania, o których Spółka informowała w komunikacie giełdowym nr 35/2020 z 24 września 2020 r.

Okres wykorzystania finansowania z drugiej transzy finansowania z oboma Bankami ustalony został na 24 miesiące od dnia podpisania umów. Termin spłaty kredytu to 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).  

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.