Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,76 zł

Zmiana[PLN]

-0,37%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,37%
mWIG40 -1,71%
WIG-MEDIA -0,77%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

18 listopada 2022 / 07:30

Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2022 r.

Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2022 r.

W 3. kwartale 2022 r. wyniki Grupy Agora były pod presją pogarszających się warunków makroekonomicznych oraz rosnących kosztów operacyjnych. Grupa utrzymała jednak dotychczasowy poziom przychodów, przede wszystkim dzięki odbudowie wpływów z działalności kinowej. Zwiększyły się przychody segmentów Prasa i Reklama Zewnętrzna, rosły też cyfrowe wpływy Grupy ze sprzedaży treści – z subskrypcji Wyborcza.pl i TOK FM Premium.

Całkowite przychody Grupy Agora w 3. kwartale 2022 r. wyniosły 267,2 mln zł i były nieznacznie wyższe w stosunku do tych odnotowanych w okresie lipiec - wrzesień 2021 r. Największy wpływ na ich poziom miało zwiększenie wartości sprzedaży w działalności kinowej. Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o ponad 4% do 47,9 mln zł, a ze sprzedaży barowej o przeszło 5% do 27,3 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano ponad 2,4 mln biletów – to poziom analogiczny do 3. kwartału 2021 r. Łączna liczba wejściówek sprzedanych w polskich kinach w omawianym okresie 2022 r. wyniosła niemal 11,3 mln, co oznacza wzrost o blisko 11% r/r1. Oprócz tego zwiększyły się przychody Grupy z działalności gastronomicznej z uwagi na wyższe wpływy z działalności spółki Step Inside, która obecnie prowadzi 12 restauracji pod marką Pasibus, a także wpływy z działalności filmowej. Sukcesem frekwencyjnym okazała się produkcja własna spółki NEXT FILM - film Johnny o przyjaźni ks. Jana Kaczkowskiego z Patrykiem Galewskim w reżyserii Daniela Jaroszka, który miał premierę we wrześniu 2022 r. i zgromadził już w kinach ponad 900 tys. widzów2. Wyższe były też przychody z pozostałej sprzedaży, głównie z uwagi na zwiększenie wpływów z działalności poligraficznej. Wzrost w tych kategoriach został jednak zniwelowany przez niższe wpływy reklamowe i ze sprzedaży wydawnictw.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zmniejszyły się o niemal 5% do 119,9 mln zł. Wpływy te skurczyły się najbardziej w segmencie Internet, za sprawą niższych przychodów ze sprzedaży usług reklamowych przez spółkę Yieldbird. Zmniejszyły się też wpływy z reklamy radiowej w segmencie Radio. Wzrost wydatków reklamowych odnotowały natomiast kina i Reklama Zewnętrzna, zaś wpływy z reklam Prasy ukształtowały się na poziomie ubiegłorocznym. Udział przychodów cyfrowych i internetowych w całkowitych wpływach Grupy Agora ze sprzedaży reklam wyniósł blisko 41%. Z kolei wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw zmniejszyła się o niemal 7% do 32,1 mln zł. Głównym powodem tego spadku były niższe wpływy Wydawnictwa Agora i ze sprzedaży wydań tradycyjnych Gazety Wyborczej, przy czym przychody z prenumeraty cyfrowej dziennika wzrosły o niecałe 5%. Liczba aktywnych subskrypcji Wyborcza.pl na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 293,9 tys. - więcej o 12% niż w ub.r. Udział wpływów cyfrowych w całkowitych przychodach ze sprzedaży wydawnictw Grupy stanowił przeszło 43%. Grupa Agora oprócz sprzedaży wydawnictw oferuje w formie cyfrowej także inne treści, m.in. podcasty, a cała cyfrowa sprzedaż treści rośnie – w okresie lipiec - wrzesień 2022 r. jej udział stanowił już niemal 45%. Liczba subskrypcji TOK FM Premium na koniec 3. kwartału br. wzrosła do 28,6 tys., czyli o ponad 14% w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Co istotne, z końcem października sprzedaż dostępów TOK FM Premium przekroczyła już poziom 30 tys.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w 3. kwartale 2022 r. stanowiły 267,1 mln zł. Ich wzrost o niecałe 5% miał związek głównie z warunkami rynkowymi, związanymi z ogólnymi podwyżkami cen, inflacją i presją płacową. Wydatki operacyjne były wyższe we wszystkich segmentach poza Internetem, najbardziej rosnąc w działalności prasowej. Tradycyjnie największą pozycję stanowiły koszty usług obcych, zaś największy wzrost odnotowany został w pozycji nakłady na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, które zwiększyły się we wszystkich obszarach. Zatrudnienie etatowe w Grupie Agora na koniec września 2022 r. wyniosło 2 360 etatów i było wyższe o 57 etatów r/r. Pozostałe wydatki Grupy wzrosły, jedynie koszty reprezentacji i reklamy pozostały na poziomie sprzed roku.

Warto zauważyć, że w 3. kwartale 2022 r. pozytywny wpływ na poziom kosztów operacyjnych netto Grupy Agora miało umorzenie części pożyczki PFR w spółce Helios, negatywny zaś - wypłata jednorazowego dodatku dla pracowników i współpracowników Grupy w związku z wysoką inflacją. Łącznie zdarzenia te obniżyły koszty o 11,0 mln zł. W 2021 r. liczba zdarzeń o charakterze jednorazowym miała mniejszą skalę3.

Ostatecznie w okresie lipiec - wrzesień 2022 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 40,3 mln zł, a zysk EBIT Grupy wyniósł 0,1 mln zł - oba wskaźniki były jednak niższe niż przed rokiem4. Strata netto Grupy stanowiła 24,5 mln zł, natomiast strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 23,5 mln zł.

Według szacunków Agory w 3. kwartale 2022 r. wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyniosła około 2,45 mld zł i wzrosła o 4% r/r. Po przeprowadzonej analizie dostępnych danych i obserwacji trendów rynkowych spółka postanowiła utrzymać swoje szacunki dynamiki wydatków na reklamę w Polsce w całym 2022 r. na niezmienionym poziomie około 3%-6%. Dodatkowo, spółka zdecydowała się podnieść swoje oczekiwania co do całorocznego tempa wzrostu wartości wydatków reklamowych na rynku reklamy zewnętrznej - ze względu na istotnie szybszą niż szacowana dynamikę ich odbudowy w 1. połowie oraz w 3. kwartale 2022 r. Obecnie Agora spodziewa się, że w 2022 r. może on kształtować się na poziomie 25%-30%, m.in. z uwagi na wydarzenia sportowe odbywające się w końcówce roku, które tradycyjnie powodują większą aktywność reklamodawców na nośnikach reklamy zewnętrznej. 

Dbając o wszystkie swoje biznesy, Grupa Agora analizuje ich obecną kondycję z uwzględnieniem oczekiwanej sytuacji na danym rynku, jak i planów rozwojowych. Pod koniec października 2022 r. zarząd spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie działań restrukturyzacyjnych w Agorze S.A., w tym przeprowadzenie zwolnień grupowych przede wszystkim w segmencie Prasa. Dodatkowo, 14 listopada zarząd Helios S.A. podjął decyzję o zmianach strukturalnych i organizacyjnych w firmie oraz o zmniejszeniu zatrudnienia. Planowane działania restrukturyzacyjne są reakcją na warunki makroekonomiczne oraz rosnące obciążenia finansowe, a jednocześnie mają przygotować organizację na nadchodzące miesiące. Oprócz tego wszystkie obszary Grupy działają w ścisłej dyscyplinie kosztowej, równolegle realizując liczne inicjatywy zmierzające do niwelowania wpływu skokowego wzrostu kosztów na ich wyniki.

 

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 3. kw. 2022 r.

Przypisy:

1 Frekwencja w kinach - dane szacunkowe Helios S.A., sporządzane w oparciu o dane Boxoffice.pl na podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych oraz w oparciu o wyniki filmów dystrybutora UIP uzyskanych w sieciach multipleksów.

2 Johnny – frekwencja do połowy listopada 2022 r., dane własne spółki.

3 W 3. kwartale 2021 r. pozytywny wpływ na koszty miało umorzenie części preferencyjnej pożyczki PFR w wysokości 3,1 mln zł w segmencie Film i Książka, negatywny zaś odpis na należności jednego z kontrahentów segmentu Prasa w wysokości 1,4 mln zł.

4 W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 w 3. kwartale 2022 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 17,0 mln zł i stratę na poziomie EBIT na poziomie 6,0 mln zł.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.