Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


„W trosce o społeczeństwo i środowisko” – Grupa Agora prezentuje interaktywny „Raport odpowiedzialności za 2020 r.”

ODPOWIEDZIALNY BIZNES, AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

„W trosce o społeczeństwo i środowisko” – Grupa Agora prezentuje interaktywny „Raport odpowiedzialności za 2020 r.”

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

8,78 zł

Zmiana[PLN]

2,81%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 2,81%
mWIG40 1,7%
WIG-MEDIA 1,27%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

17 listopada 2020 / 07:21

Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2020 r.

Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2020 r.

3. kwartał 2020 r. był dla Grupy Agora czasem wzmożonej dyscypliny kosztowej i intensywnej pracy nad odbudową wpływów wszystkich jej przedsięwzięć, które mierzyły się z negatywnymi skutkami pandemii. Podjęte działania pozwoliły poprawić wyniki operacyjne segmentów Prasa, Internet oraz Radio. Grupa odnotowała wyższe przychody ze sprzedaży wydawnictw, zwłaszcza prenumerat cyfrowych „Gazety Wyborczej” oraz publikacji Wydawnictwa Agora, a jej koszty operacyjne spadły o blisko 90 mln zł, przekładając się na pozytywny wynik na poziomie EBITDA.

W 3. kwartale 2020 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 193,0 mln zł i były niższe o nieco ponad 34% w porównaniu z 3. kwartałem 2019 r. W największym stopniu wpłynęło na to ograniczenie wpływów z działalności kinowej związane z administracyjnymi obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania kin w Polsce, w tym ustaleniem limitu widzów na salach kinowych, a także wstrzymaniem premier największych produkcji filmowych. Z tego względu przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zmniejszyły się o ponad 74%, a ze sprzedaży barowej w kinach o prawie 72%. W multipleksach Heliosa sprzedano ponad 932,9 tys wejściówek, czyli o niemal 73% mniej niż w 3. kwartale 2019 r. Według danych Boxoffice.pl w tym czasie liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wyniosła ponad 3,4 mln i spadła o prawie 77%*. 
Oprócz tego we wszystkich obszarach Grupy zmniejszyły się przychody ze sprzedaży usług reklamowych – łącznie o 18% do niemal 110 mln zł. Największą dynamikę spadku w tym zakresie zanotował segment Film i Książka, głównie z powodu ograniczeń w działalności kinowej i w efekcie mniejszej liczby widzów na seansach filmowych mających kontakt z reklamą. Istotne ograniczenie budżetów reklamowych odczuły też Prasa i Reklama Zewnętrzna.
Dodatkowo, w okresie lipiec - wrzesień 2020 r. Grupa zanotowała niższe wpływy ze sprzedaży usług poligraficznych związane z mniejszą skalą zamówień, a także z działalności filmowej z uwagi m.in. na mniejszą liczbę nowych tytułów w dystrybucji kinowej. Spadek przychodów z pozostałej sprzedaży miał miejsce w segmencie Prasa, głównie w związku z ograniczeniem wpływów z festiwali muzycznych w związku z obostrzeniami sanitarnymi. Wyższe były natomiast wpływy z tego tytułu w segmencie Film i Książka dzięki rozwojowi działalności gastronomicznej, dystrybucji książek w księgarniach internetowych oraz sprzedaży licencji na dystrybucję muzyki poza granicami kraju.
Jedyną kategorią wpływów, które wzrosły w porównaniu z 3. kwartałem 2019 r., były przychody ze sprzedaży wydawnictw wyższe o 5,1%. Przyczyniła się do tego rosnąca sprzedaż dostępów do treści Wyborcza.pl oraz publikacji Wydawnictwa Agora.

Grupa Agora ograniczyła w 3. kwartale 2020 r. koszty operacyjne netto o blisko 90 mln do 197,3 mln zł. Były one niższe we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy, a ich największy spadek miał miejsce w segmentach Film i Książka oraz Prasa.
Na poziom kosztów w tym okresie rzutował szereg działań oszczędnościowych podjętych przez Agorę. Część czynników pozwalających na obniżenie wydatków Grupy wynikała też z przepisów prawa - zawieszenia odpłatności za czynsze kin w galeriach handlowych, a także z wpływu pandemii na wybrane formy działalności, m.in. na koszty odpłatności za kopie filmowe i dla producentów filmowych, a także wydatki związane z realizacją kampanii reklamowych. Zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec września 2020 r. wyniosło 2 332 etaty**.

Dzięki dyscyplinie kosztowej i pracy nad odbudową wpływów w 3. kwartale 2020 r. Grupa osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 33,2 mln zł. Strata na poziomie EBIT wyniosła 4,3 mln zł, a strata netto 9,0 mln zł***. Warto pamiętać, że pozytywny wpływ na wynik operacyjny Grupy w 3. kwartale 2020 r. miało dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie ponad 10 mln zł.

 

Wyniki Grupy Agora w 3. kwartale 2020 r. cały czas znajdowały się pod presją skutków wybuchu pandemii COVID-19 oraz działań administracji rządowej, podjętych w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. W opinii Zarządu spółki największy negatywny wpływ pandemii na działalność reklamową Grupy widoczny był już w 2. kwartale 2020 r., a w najbliższym czasie tempo spadku wpływów Grupy z tego tytułu powinno wyhamowywać. Działalność kinowa i gastronomiczna Grupy Agora pozostają zależne od decyzji i działań podejmowanych przez władze państwowe, do których firma jest w stanie sprawnie się dostosować.

Obok działań oszczędnościowych i zabezpieczających płynność finansową całej organizacji, zespół Agory realizował w 3. kwartale 2020 r. wiele projektów poszerzających ofertę Grupy i elastycznie dopasowujących ją do aktualnych okoliczności rynkowych. Wśród nich warto zwrócić uwagę na rozwój cyfrowych kanałów sprzedażowych i rozwiązań z obszaru digital. Kolejne sukcesy w tym obszarze odnotowały „Gazeta Wyborcza” i Radio TOK FM. Na koniec września 2020 r. liczba subskrypcji Wyborcza.pl wyniosła blisko 241 tys. i była ona wyższa o 20% w porównaniu z ub.r. Natomiast z dostępów Premium TOK FM korzystało już 24,8 tys. subskrybentów. Cyfrową dystrybucję treści kontynuuje też NEXT FILM, udostępniając kolejne produkcje ze swojego portfolio na platformach VOD, w tym w ramach współpracy z Netflixem. Agora Muzyka poszerza swoją ofertę w serwisach cyfrowych, a Wydawnictwo Agora w księgarniach internetowych. Kulturalnysklep.pl i Publio.pl, czyli księgarnie internetowe Agory, chcąc przyciągnąć kolejnych klientów, wprowadziły nową odsłonę swoich serwisów z dodatkowymi funkcjonalnościami. Ich popularność rośnie, czego dowodem jest miejsce Publio.pl w trójce najchętniej odwiedzanych e-księgarni. Na rozwiązania z zakresu digital marketingu stawiają też zespoły reklamowe Agory, np. Doradztwo Mediowe z Grupy Radiowej Agory, które na coraz szerszą skalę realizuje kampanie internetowe, w tym w formacie audio, czyli cyfrowego dźwięku.

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3. kw. 2020 r.

 

Przypisy:
* Dane dotyczące frekwencji w kinach sieci Helios raportowane są zgodnie z okresami kalendarzowymi, zaś dane dotyczące frekwencji rynkowej – zgodnie z Boxoffice.pl. W tym drugim ujęciu sprzedaż biletów do kin raportowana jest w okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem, kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym.
** Po wyeliminowaniu efektu obniżenia wymiaru czasu pracy.
*** W ujęciu bez MSSF 16 w 3. kwartale 2020 r. Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 20,7 mln zł, stratę na poziomie EBIT w wysokości 2,7 mln zł oraz zysk netto 0,8 mln zł.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.