Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,76 zł

Zmiana[PLN]

-0,37%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,37%
mWIG40 -1,66%
WIG-MEDIA 0,3%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

18 sierpnia 2023 / 07:47

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 2. KWARTALE 2023 R.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 2. KWARTALE 2023 R.

W drugim kwartale 2023 r. Grupa Agora odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko 25% do poziomu 326,9 mln zł. Po konsolidacji z Eurozetem znacząco zwiększyły się wpływy reklamowe w segmencie Radio, Reklama Zewnętrzna ma wyższe przychody niż przed pandemią, a w kinach Helios systematycznie odbudowuje się sprzedaż. Rekordową wartość dla drugich kwartałów osiągnęły przychody cyfrowe i internetowe Grupy. Mimo wzrostu kosztów wynikających z konsolidacji oraz inflacji, spółka po raz kolejny poprawiła wyniki operacyjne. Zysk na poziomie EBITDA powiększył się o 71,6% do wartości niemal 45 mln zł, zaś zysk netto wyniósł 12,5 mln zł.

– Drugi kwartał tego roku potwierdza tendencję wzrostową w przychodach Grupy Agora. Wpłynęła na to dobra koniunktura na rynku reklamy, szczególnie widoczna w reklamie zewnętrznej, ale też – co bardzo nas cieszy – powrót kin do normalnego funkcjonowania. Zauważamy też pierwsze pozytywne efekty wspólnej oferty sprzedażowej Grupy Eurozet. W ostatnim kwartale – jak wszyscy przedsiębiorcy – borykaliśmy się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, ale mimo to uzyskaliśmy wyraźną poprawę wyników rok do roku – komentuje Anna Kryńska-Godlewska, członkini zarządu Grupy Agora.

 

W drugim kwartale 2023 r. całkowite przychody osiągnięte przez Grupę Agora to 326,9 mln zł, co oznacza 24,9% wzrostu w stosunku do wyników odnotowanych przed rokiem. To w dużej mierze skutek konsolidacji z Eurozetem, dzięki której zyskał na znaczeniu segment Radio, osiągając jednocześnie największy wzrost przychodów spośród wszystkich segmentów operacyjnych Agory. Warto podkreślić, że do poziomu 92,3 mln zł – rekordowego dla drugich kwartałów – zwiększyła się wartość przychodów cyfrowych i internetowych Grupy.

O ponad 40% w stosunku do okresu kwiecień-czerwiec 2022 r. w Grupie Agora wzrosły przychody ze sprzedaży usług reklamowych, a osiągnęły one wysokość 181,8 mln zł. Najbardziej przyczyniły się do tego wyższe o 225,5% wpływy z reklamy w segmencie Radio, które wyniosły 71,6 mln zł. Wpływ na to – obok konsolidacji wyników – miało wprowadzenie na rynek oferty sprzedażowej Grupy Eurozet, czyli połączonego portfolio Grupy Radiowej Agory i Eurozetu. Przychody reklamowe były wyższe również w Reklamie Zewnętrznej i w kinach, gdzie rok do roku nastąpił wzrost odpowiednio o 13% i o 24%. Jest to w dużej mierze efekt odbudowywania działalności obu biznesów po pandemii. W pozostałych segmentach, czyli w Internecie oraz Prasie Drukowanej i Cyfrowej, wpływy ze sprzedaży usług reklamowych były niższe niż rok temu.

 

Zgodnie z szacunkami Agory rynek reklamy w Polsce wzrósł w 2. kwartale 2023 r. o 6,5% r/r. Reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług 3,1 mld zł1. Wartość ta była wyższa również w porównaniu z analogicznymi okresami 2019, 2020 i 2021 r. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu całego krajowego rynku reklamowego i jego poszczególnych segmentów, zarząd Agory oczekuje, że dynamika wydatków na reklamę w Polsce w 2023 r. wyniesie 4-6%.

 

Ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios w drugim kwartale 2023 r. uzyskano przychody wyższe o 7,7%, a wyniosły one 42,1 mln zł. Z kolei przychody ze sprzedaży barowej w kinach wzrosły ponad 9% do 25,1 mln zł.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw w drugim kwartale 2023 r. to 33,9 mln zł, co stanowi wzrost o 2%. Przychody segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana utrzymały się na poziomie zbliżonym do drugiego kwartału poprzedniego roku, ale warto podkreślić, że zmieniła się struktura tych przychodów – spadły wpływy ze sprzedaży papierowego wydania Gazety Wyborczej, ale wzrosły z prenumeraty cyfrowej.

 

Grupa Agora odnotowała też wzrost przychodów z działalności gastronomicznej oraz z działalności filmowej.  Warto dodać, że o prawie 27%, do wartości 30,2 mln zł wzrosły przychody z pozostałej sprzedaży, m.in. ze sprzedaży usług poligraficznych.

 

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w drugim kwartale 2023 r. wzrosły o 19% do 326,2 mln zł. Były one wyższe w segmentach Radio, Film i Książka oraz Reklama Zewnętrzna, niższe zaś w segmentach Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet. Istotny wpływ na poziom kosztów Grupy, poza ogólnymi warunkami rynkowymi – głównie wysoką inflacją – miała konsolidacja z Eurozetem2.

 

Największą pozycję wśród wydatków Grupy Agora w okresie kwiecień – czerwiec 2023 r. stanowiły koszty usług obcych, które wyniosły 112,5 mln zł i były wyższe o 28% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Na kategorię tę składają się m.in. koszty związane ze sprzedażą reklam, koszty czynszów i opłat dzierżawnych, usług marketingowych, a także – w przypadku segmentu Reklamy Zewnętrznej – koszty rozwijania i utrzymywania infrastruktury nośników reklamowych.

 

Znacząca zmiana nastąpiła również w wynagrodzeniach i świadczeniach na rzecz pracowników, które stanowiły 105,0 mln zł i były wyższe od tych odnotowanych rok temu o 15%. Wzrost dotyczył niemal wszystkich segmentów Grupy, a wyjątek stanowią Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Film i Książka, gdzie w ostatnim kwartale 2022 r. przeprowadzono restrukturyzacje. Największy wpływ na wzrost tej pozycji kosztowej miał segment Radio – głównie z powodu konsolidacji wyników z Eurozetem. Z kolei największą dynamiką wykazała się kategoria koszty reprezentacji i reklamy, gdzie nastąpił wzrost o 36%, do wartości 19,1 mln zł. Jest to wynik konsolidacji wyników z Eurozetem oraz prowadzenia działań reklamowych w Gazeta.pl.

 

Podsumowując, w drugim kwartale 2023 r. Grupa Agora osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 44,8 mln zł, zysk na poziomie EBIT w wysokości 0,7 mln zł oraz wypracowała zysk netto na poziomie 12,5 mln zł3, co oznacza istotną poprawę wskaźników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W drugim kwartale br. w Grupie Agora miały miejsce dwa wydarzenia, które będą miały istotny wpływ na rozwój Spółki w najbliższych latach. Pod koniec maja po raz pierwszy w historii Agora ogłosiła Strategię ESG, która stanowi uzupełnienie kierunków strategicznych. Jako wydawca niezależnych mediów, funkcjonujący także w innych obszarach biznesowych, Spółka w najbliższych pięciu latach chce działać m.in. na rzecz sukcesywnego zmniejszania śladu węglowego, dalszego wspierania demokracji i wolności słowa, a także tworzyć atrakcyjne, otwarte na różnorodność miejsce pracy.

Z kolei 26 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przegłosowało zmiany w statucie Spółki, które pozwalają na wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa – tj. obszarów biznesowych: Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, Wydawnictwo Agora oraz wybranych działów wspomagających - do osobnych spółek zależnych w pełni kontrolowanych przez Agorę. Dzięki temu może być kontynuowany proces porządkowania struktury Grupy, który ma podnieść efektywność wspomnianych obszarów biznesowych.

 

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 2. kw. 2023 r.

Przypisy:

1 Rynek reklamy - szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna), Publicis Media (TV, kino, internet).

2 W drugim kwartale 2023 r. nie wystąpiły żadne zdarzenia o charakterze jednorazowym. Natomiast w tym samym okresie ubiegłego roku w segmencie Film i Książka dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów na kwotę 1,7 mln zł.

3 W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 Grupa Agora odnotowała w 2. kwartale 2023 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 18,2 mln zł. W tym samym ujęciu strata na poziomie EBIT wyniosła 5,8 mln zł.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.