Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2021 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2021 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,05 zł

Zmiana[PLN]

-0,9%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,9%
mWIG40 0,15%
WIG-MEDIA 0,54%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

21 maja 2021 / 07:12

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2021 r.

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2021 r.

Początek 2021 r. był dla Grupy Agora kolejnym kwartałem intensywnego rozwoju w obszarze cyfrowym. Dzięki przyspieszeniu procesów cyfryzacyjnych wzrosły zarówno liczba subskrypcji Wyborcza.pl i TOK FM, jak i łączny poziom przychodów Grupy z cyfry. Trwała też dalsza rozbudowa kanałów cyfrowych DOOH w obszarze reklamy zewnętrznej. Swoje wyniki finansowe poprawiły działalność internetowa i prasowa Agory. Pomimo ścisłej dyscypliny kosztowej i dobrych efektów wprowadzonych wcześniej inicjatyw oszczędnościowych Grupa Agora zamknęła jednak 1. kwartał br. stratą, głównie z uwagi na brak wpływów z działalności kinowej, która wznowiona została dziś - 21 maja.

- W 1. kwartale 2021 r. pandemia ciągle trzymała kina pod kluczem i ograniczała wydatki na reklamę. Wykorzystaliśmy ten czas na wzmacnianie naszych biznesów cyfrowych. Udział wpływów z internetu w całości przychodów reklamowych Grupy Agora to już ponad 55%. Rośnie też sprzedaż naszych treści w cyfrze, m.in. Wyborcza.pl i TOK FM, przynosząc już prawie 35% przychodów ze sprzedaży treści – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – W najbliższych miesiącach spodziewamy się stopniowej odbudowy polskiego rynku reklamy. A już od dziś do swoich 50 kin zaprasza widzów załoga Heliosa, która przygotowała świetny repertuar z prawdziwymi hitami dla kinomanów w każdym wieku.

W 1. kwartale 2021 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 146,0 mln zł i były niższe o niecałe 50% w stosunku do analogicznego okresu 2020. Zdecydowały o tym trwająca pandemia COVID-19 i jej skutki dla poszczególnych biznesów Grupy. Segmentem, który został najmocniej dotknięty efektami pandemii, był Film i Książka. W okresie styczeń - marzec 2021 r. kina sieci Helios nadal pozostawały zamknięte - z tego powodu Agora nie odnotowała w tym czasie żadnych wpływów z działalności kinowej, czyli ze sprzedaży biletów i ze sprzedaży barowej. Grupa zanotowała jednak kolejny, istotny wzrost cyfrowych wpływów – zarówno ze sprzedaży treści premium, jak i reklam online.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zmniejszyły się o nieco ponad 20% do 90,6 mln zł. Trwająca pandemia COVID-19 wiązała się z ograniczeniem większości wydatków reklamowych na rynku - w największym stopniu było to odczuwalne w segmencie Reklama Zewnętrzna. Spadły też wpływy reklamowe w obszarach Film i Książka, Radio oraz Prasa. Wzrost przychodów z reklam odnotowała jednak działalność internetowa dzięki wyższym wpływom Gazeta.pl oraz spółki Yieldbird. Sprzyjały temu inwestycje w lepszą ekspozycję powierzchni reklamowych na Gazeta.pl, dzięki czemu portal ma jeden najwyższych wskaźników viewability display na rynku programmatic. Dodatkowo, wszystkie serwisy internetowe Agory są już przygotowane do prowadzenia działań reklamowych opartych o dane 1st party cookies oraz wdrożyły najwyższe standardy zarządzania prywatnością i bezpieczeństwem informacji o użytownikach. Warto zauważyć, że udział przychodów cyfrowych i internetowych w całkowitych wpływach Grupy Agora ze sprzedaży reklam wyniósł już ponad 55%.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw sięgnęły 33,3 mln zł i były niższe o nieco ponad 5% w porównaniu z 1. kwartałem 2020 r. Rzutowało na to głównie zmniejszenie wpływów ze sprzedaży tradycyjnego wydania „Gazety Wyborczej” oraz magazynów i czasopism, a także Wydawnictwa Agory. Jednocześnie Grupa Agora ponownie odnotowała wzrost wpływów z prenumeraty cyfrowej „Gazety Wyborczej”. Liczba aktywnych subskrypcji Wyborcza.pl systematycznie rośnie - na koniec marca 2021 r. sięgnęła ponad 258 tys., co oznacza wzrost o ponad 9% r/r. Nieustannie zwiększa się też udział wszystkich wpływów cyfrowych dziennika, czyli obejmujących także sprzedaż usług reklamowych, co z kolei – wraz z działaniami optymalizacyjnymi w obszarze prasy tradycyjnej – pozwala poprawiać wynik całego segmentu Prasa. Warto też zwrócić uwagę na rosnące przychody z tytułu sprzedaży dostępu do cyfrowych treści Radia TOK FM i tokfm.pl. Liczba subskrypcji Premium TOK FM na koniec 1. kwartału 2021 r. była wyższa o 16% i wyniosła 25,7 tys. Grupa Radiowa Agory korzysta w tym obszarze z pozytywnych trendów związanych nie tylko z coraz powszechniejszymi płatnościami za treści premium, ale też ze wzrostem rynku podcastowego w Polsce, który jest w gronie najszybciej rozwijających się na świecie. Zasięg miesięczny podcastów w Polsce według danych uzyskanych w badaniu Tandem Media z 2020 r. wyniósł już 31 proc., co oznacza, że audycji dostępnych na życzenie w sieci słucha prawie co trzeci internauta*.
W pozostałych kategoriach przychodowych Agora odnotowała w 1. kwartale 2021 r. niższe wpływy.

Działanie w ścisłej dyscyplinie kosztowej, blokada działalności kinowej i filmowej, a także efekty wprowadzonych dotychczas przez zarząd inicjatyw oszczędnościowych przyniosły Grupie Agora w 1. kwartale 2021 r. kolejny spadek wydatków, tym razem o ponad 110 mln zł. Koszty operacyjne netto Grupy Agora zmniejszyły się o prawie 37% i wyniosły 195,5 mln zł. Ich ograniczenie nastąpiło we wszystkich biznesach Grupy. W związku z zamknięciem sieci kin Helios największy spadek kosztów operacyjnych miał miejsce w segmencie Film i Książka.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż na porównywalność danych wpływ miały ubiegłoroczne koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów w segmentach Internet oraz Film i Książka w łącznej kwocie 21,4 mln zł oraz zysk ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 6,7 mln zł. W okresie styczeń - marzec 2021 r. Grupa nie zanotowała istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym.

Ostatecznie w 1. kwartale 2021 r. Grupa Agora odnotowała stratę na poziomie EBITDA w wysokości 8,1 mln zł, a strata Grupy na poziomie EBIT wyniosła 49,5 mln zł. Strata netto stanowiła 59,4 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 56,3 mln zł***.

1. kwartał 2021 r. przyniósł już pierwsze sygnały odbudowy rynku reklamowego, choć wzrost wydatków na reklamę nastąpił jedynie w internecie. Według szacunków Agory, opartych na dostępnych źródłach danych, wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce w okresie styczeń – marzec br. wyniosła około 2,2 mld zł i była wyższa o 1,5% niż przed rokiem. Agora szacuje, że w całym 2021 r. reklamodawcy zwiększą wydatki na promocję swoich towarów i usług o od 4% do 7% w porównaniu z 2020 r.
Od 21 maja 2021 r. możliwe jest funkcjonowanie kin w Polsce, a wznowienie działalności restauracji zaplanowane jest na 28 maja. Zespół spółki Helios podjął decyzję o uruchomieniu swoich obiektów w tym przyspieszonym do pierwotnego planu terminie - dziś, 10 minut po północy otwartych zostało 50 kin sieci w całym kraju. Ich widzowie, którzy w badaniu Heliosa z marca br. w zdecydowanej większości zadeklarowali chęć powrotu do chodzenia do kina równie często jak przed pandemią (odpowiedź 92% ankietowanych)***, mogą liczyć na ciekawy repertuar. Na premierę czeka bowiem wiele polskich i zagranicznych filmów. W pierwszych tygodniach działalności na ekranach kin Helios będzie można zobaczyć m.in. filmy dla dzieci i młodzieży „Cruella”, „Tom&Jerry”, „Krudowie 2”, „Psy i Koty 3”, „Mortal Kombat”, a także komedię romantyczną „Druga połowa” oraz Oskarowe tytuły: „Nomadland” i „Ojciec”.

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1. kw. 2021 r.

Przypisy:
* Raport „Słuchacz podcastów w Polsce 2020” przygotowany przez Tandem Media.
** Strata Grupy Agora na poziomie EBITDA prezentowana w ujęciu bez wpływu standardu MSSF 16 wyniosła w 1. kwartale 2021 r. 18,4 mln zł. Strata na poziomie EBIT w tym ujęciu stanowiła 42,4 mln zł, a strata netto prezentowana bez wpływu standardu MSSF 16 to 46,1 mln zł.
*** Badanie Helios S.A. „Zwyczaje widza. Oczekiwane hity filmowe 2021 roku”, metoda CAWI, próba 1204 (widzowie kin Helios w wieku 13-55+) , marzec 2021.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.