Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 2020 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 2020 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

7,84 zł

Zmiana[PLN]

0,51%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0,51%
mWIG40 0,15%
WIG-MEDIA 0,37%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

30 kwietnia 2021 / 19:39

7/2021 Naruszenie wskaźnika finansowego w umowie kredytowej przez spółkę zależną Helios S.A.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. informuje, iż w toku przygotowań do publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 r. powziął informację o niedotrzymaniu przez Helios S.A. jednego z ze wskaźników finansowych określonych w umowach kredytowych  - wskaźnika kapitalizacji liczonego jako stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej – zapisanego w umowie kredytowej z BNP Paribas Bankiem Polska S.A. („Bank”).

Niedotrzymanie wskaźnika wynika głównie z przedłużającego się zamknięcia kin wskutek wybuchu pandemii COVID-19. W wyniku niedotrzymania wskaźnika Helios S.A. przeklasyfikuje 5 mln zł zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe na dzień bilansowy. Łączna wartość wykorzystanego kredytu w ramach umowy kredytowej to 7,2 mln zł na dzień bilansowy.

Jednocześnie Agora S.A. powzięła informację, iż Bank poinformował zarząd  Helios S.A. iż  niedotrzymanie wskaźnika kapitalizacji nie zostało uznane za  złamanie warunków umowy kredytowej. Ze względu na zakaz działalności kin do 29 maja 2021 r. istnieje duże prawdopodobieństwo, że Helios S.A. niedotrzyma obecnie obowiązujących wskaźników finansowych wskazanych w umowie z Bankiem również w drugim kwartale 2021 r. Spółka poda szczegółowe informacje na ten temat w sprawozdaniu finansowym za okres, którego będzie to dotyczyć.

 Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.