Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Oświadczenie Agory w sprawie decyzji Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego zakazującej przejęcia spółki Eurozet przez Agorę

PRASA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Oświadczenie Agory w sprawie decyzji Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego zakazującej przejęcia spółki Eurozet przez Agorę

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

7,02 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0,5%
WIG-MEDIA 3,1%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

31 grudnia 2020 / 16:07

46/2020 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zmiany warunków opcji menadżerskich Helios S.A.

Komunikat giełdowy

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2020 r. Spółka rozpoczęła negocjacje z kluczowymi menadżerami spółki zależnej  Helios S.A. będącymi jednocześnie akcjonariuszami mniejszościowymi Helios S.A. („Menadżerowie”) w przedmiocie rozważanej zmiany warunków obowiązujących obecnie opcji kupna - sprzedaży posiadanych przez nich akcji w Helios S.A., m.in. w zakresie:

  • odłożenia w czasie możliwości wezwania Spółki przez Menadżerów do nabycia posiadanych przez nich akcji Helios S.A. (opcja put) w ten sposób, że do zakończenia drugiego kwartału 2024 r. opcja put obejmie maksymalnie 20% akcji Menadżerów, oraz
  • odłożenia w czasie uprawnienia Spółki do wezwania Menadżerów do sprzedaży posiadanych przez nich akcji Helios S.A. (opcja call), w ten sposób, że opcja call będzie mogła być wykonana najwcześniej od dnia 1 stycznia 2025 r.

 Dodatkowo, cena wykupu 51% akcji nabywanych w ramach opcji put ustalona zostałaby w oparciu o wyniki Helios S.A. za lata obrotowe 2018 i 2019.

 Na podstawie obecnie obowiązujących warunków realizacji opcji put Menadżerowie są aktualnie uprawnieni do żądania nabycia przez Agorę wszystkich ich akcji w Helios S.A. za cenę obliczoną w oparciu o wyniki Helios S.A. wynikający z zatwierdzonych sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe.

 Zmiana warunków opcji put oraz warunków opcji call wymaga zakończenia wyżej opisanych negocjacji sukcesem oraz zawarcia odpowiednich aneksów do umów opcyjnych wiążących Spółkę i Menadżerów.

 Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.