Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Oświadczenie Zarządu Agory S.A. w sprawie odwołania od decyzji  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

PRASA, AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Oświadczenie Zarządu Agory S.A. w sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

6,46 zł

Zmiana[PLN]

0,31%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0,31%
mWIG40 0,87%
WIG-MEDIA -0,21%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

17 listopada 2020 / 22:31

41/2020 Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy Agora za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”) niniejszym informuje o błędzie edytorskim w opublikowanym w dniu 17 listopada 2020 r. Sprawozdaniu finansowym Grupy Agora za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku ("Sprawozdanie").

 

Błąd edytorski polegał na przypadkowym ukryciu wiersza "Dywidendy otrzymane" podczas edycji tabeli zamieszczonej na stronie 67 Sprawozdania.

Zidentyfikowany błąd ma wyłącznie charakter prezentacyjny i nie wpływa w żaden sposób na wyniki finansowe Grupy Agora. Suma kwot zaprezentowana w tabeli obejmowała wartość pominiętego wiersza. Wszystkie kwoty podane w Sprawozdaniu są prawidłowe i nie wymagają żadnych zmian. Informacje na temat tej konkretnej pozycji przepływów środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Agory były również zaprezentowane w części III pkt 4. Komentarza zarządu do niniejszego Sprawozdania dotyczącej Przepływów środków pieniężnych, w tym w szczególności działalności inwestycyjnej.

 

Tabela zaprezentowana na stronie 67 Raportu przed erratą błędu edytorskiego:

 

   

Trzy miesiące zakończone

 

Dziewięć miesięcy zakończone

 

Trzy miesiące zakończone

 

Dziewięć miesięcy zakończone

 

Nota

30 września 2020
niebadane

 

30 września 2020
niebadane

 

30 września 2019
niebadane

 

30 września 2019
niebadane

                 

Działalność inwestycyjna

 

 

 

 

       

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

 

1 609 

 

17 548 

 

4 090 

 

32 183 

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych

 

80 

 

3 377 

 

 

Spłata udzielonych pożyczek

 

63 

 

188 

 

160 

 

172 

Wpływy z tytułu odsetek

 

 

20 

 

53 

 

131 

Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych

 

 

24 282 

 

32 166 

 

121 188 

Pozostałe wpływy (1)

 

 

2 800 

 

 

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

 

(12 018)

 

(46 852)

 

(23 739)

 

(82 074)

Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych

12 

 

(7 180)

 

(12 043)

 

(157 239)

Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych

 

 

(15 000)

 

 

(25 000)

Udzielone pożyczki

 

 

 

 

(830)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej

 

1 738 

 

(8 817)

 

7 909 

 

(104 247)

 

 

 

 

 

 

 

Tabela po erracie błędu edytorskiego:

 

   

Trzy miesiące zakończone

 

Dziewięć miesięcy zakończone

 

Trzy miesiące zakończone

 

Dziewięć miesięcy zakończone

 

Nota

30 września 2020
niebadane

 

30 września 2020
niebadane

 

30 września 2019
niebadane

 

30 września 2019
niebadane

                 

Działalność inwestycyjna

 

 

 

 

       

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

 

1 609 

 

17 548 

 

4 090 

 

32 183 

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych

 

80 

 

3 377 

 

 

Dywidendy otrzymane

 

12 000 

 

12 000 

 

7 222 

 

7 222 

Spłata udzielonych pożyczek

 

63 

 

188 

 

160 

 

172 

Wpływy z tytułu odsetek

 

 

20 

 

53 

 

131 

Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych

 

 

24 282 

 

32 166 

 

121 188 

Pozostałe wpływy (1)

 

 

2 800 

 

 

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

 

(12 018)

 

(46 852)

 

(23 739)

 

(82 074)

Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych

12 

 

(7 180)

 

(12 043)

 

(157 239)

Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych

 

 

(15 000)

 

 

(25 000)

Udzielone pożyczki

 

 

 

 

(830)

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej

 

1 738 

 

(8 817)

 

7 909 

 

(104 247)

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.