Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 2020 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 2020 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

7,84 zł

Zmiana[PLN]

0,51%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0,51%
mWIG40 0,15%
WIG-MEDIA 0,37%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

14 sierpnia 2020 / 07:38

33/2020 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Agora za 2 kwartał i pierwszą połowę 2020 r.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. ("Spółka", „Agora”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej Agora za:

2 kwartał 2020 r.:

 1. Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 129,5 mln PLN
 2. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT: 53,4 mln zł
 3. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT bez zdarzeń jednorazowych: 48,5 mln zł
 4. Wstępna skonsolidowana strata na poziomie EBITDA: 4,4 mln zł
 5. Wstępna skonsolidowana strata netto: 41,1 mln zł
 6. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT w ujęciu bez wpływu MSSF 16: 44,8 mln zł
 7. Wstępna skonsolidowana strata na poziomie EBITDA bez wpływu MSSF 16: 13,4 mln zł
 8. Wstępna skonsolidowana strata netto w ujęciu bez wpływu MSSF 16: 38,1 mln zł

 1. poł. 2020 r.:

 1. Wstępna skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 419,1 mln PLN
 2. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT: 72,9 mln zł
 3. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT bez zdarzeń jednorazowych: 53,3 mln zł
 4. Wstępne skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA: 40,2 mln zł
 5. Wstępna skonsolidowana strata netto: 88,2 mln zł
 6. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT bez wpływu MSSF 16: 63,2 mln zł
 7. Wstępne skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA bez wpływu MSSF 16: 13,8 mln zł
 8. Wstępna skonsolidowana strata netto bez wpływu MSSF 16: 58,6 mln zł

Jednocześnie Spółka informuje, iż olbrzymi wpływ na poziom przychodów Grupy i jej wyniki finansowe miał wybuch pandemii COVID-19 i obostrzenia wprowadzone w celu zapobiegnięcia jej dalszemu rozprzestrzenianiu się.  Wpłynęły one w istotny sposób na poziom wszystkich kategorii przychodów Grupy. Ich najistotniejszy wpływ widoczny był w przychodach z działalności kinowej, przychodach ze sprzedaży usług reklamowych oraz w przychodach z działalności gastronomicznej oraz ze sprzedaży wydawnictw.

Zdarzenia jednorazowe obejmują:

 • zysk ze sprzedaż nieruchomości – budynku serwerowni i gruntów przy ul. Daniszewskiej w Warszawie (w 2. kw. 2020 r. 0,4 mln zł, w 1. poł. 2020 r. 7,1 mln zł),
 • odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w wysokości 7,5 mln zł w 2. kw. 2020 r. oraz 28,9 mln zł w 1. poł. 2020 r. zawierające głównie koszty odpisów aktywów spółek Plan D Sp. z o.o. (dawniej „Domiporta Sp. z. o.o.”) oraz Foodio Concepts Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2020 r. oraz wartości aktywów trwałych w spółce AMS w wysokości 6,7 mln zł w drugim kwartale 2020 r.,
 • koszty restrukturyzacji w 2. kw. 2020 r. w wysokości 1,4 mln zł obejmujące zwolnienia grupowe w Plan D Sp. z o.o. (dawniej „Domiporta Sp. z o.o.”) oraz program dobrowolnych odejść w Goldenline,
 •  zysk ze zbycia przedsiębiorstwa Plan D Sp. z o.o. (dawniej „Domiporta Sp. z o.o.”) w wysokości 3,6 mln zł w 2 kw. 2020 r.

Zaprezentowane wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 1 półrocze 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 25 września 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).  

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.