Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


„Gazeta Wyborcza” w sojuszu wiodących europejskich gazet LENA

PRASA, AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

„Gazeta Wyborcza” w sojuszu wiodących europejskich gazet LENA

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

14,40 zł

Zmiana[PLN]

2,86%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 2,86%
mWIG40 -0,67%
WIG-MEDIA 0,21%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

8 listopada 2017 / 18:06

28/2017 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 8 listopada 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgloszono do protokołu żadnego sprzeciwu.

"Uchwała nr 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Moskwę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 074 871 ważnych głosów z 27 948 471 akcji co stanowi 58,63% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 074 871 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 026 487 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 48 384.

"Uchwała nr 2

Na podstawie § 10 ust. 2.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 074 871 ważnych głosów z 27 948 471 akcji co stanowi 58,63% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 074 871 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 074 871 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. 

"Uchwała nr 3

Na podstawie § 8 ust. 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika i Pana Bartłomieja Marcinka.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 069 757 ważnych głosów z 27 943 357 akcji co stanowi 58,62% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 069 757 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 069 757 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. 

"Uchwała nr 4

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Annę Kryńską – Godlewską do Zarządu Spółki na wspólną kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 074 871 ważnych głosów z 27 948 471 akcji co stanowi 58,63% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 074 871 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 358 401 głosów, przeciw uchwale oddano 716 470 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 5

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Kanię do Zarządu Spółki na wspólną kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 074 871 ważnych głosów z 27 948 471 akcji co stanowi 58,63% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 074 871  ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 358 401 głosów, przeciw uchwale oddano 716 470 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133).

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz: