Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

13,85 zł

Zmiana[PLN]

1,84%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 1,84%
mWIG40 0,4%
WIG-MEDIA 2,41%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

8 listopada 2017 / 18:05

27/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 8 listopada 2017 roku

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 8 listopada 2017 roku dysponowali 45.074.871 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki dzielący się na 47.665.426 akcji był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 58,63% (27.948.471 akcji).

Co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. posiadali: 

- Agora - Holding Sp. z o.o.: 22.528.252 głosy, tj. 49,98% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 34,77% ogólnej liczby głosów. 

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień": 7.500.000 głosów, tj. 16,64% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 11,58% ogólnej liczby głosów. 

- MDIF Media Holdings I, LL: 5.355.645 głosów tj. 11,88% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 8,27% ogólnej liczby głosów.

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4.000.000 głosów tj. 8,87% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 6,17% ogólnej liczby głosów.

- Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny: 3.424.136 głosów tj. 7,60% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 5,28% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2016.1639).

NEWSLETTER

Każdego dnia wydarza sie u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz: