Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


MEDIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. GRUPA AGORA OGŁOSIŁA STRATEGIĘ ESG NA LATA 2023-2027

ODPOWIEDZIALNY BIZNES, AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

MEDIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. GRUPA AGORA OGŁOSIŁA STRATEGIĘ ESG NA LATA 2023-2027

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

8,04 zł

Zmiana[PLN]

-0,74%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,74%
mWIG40 -1,14%
WIG-MEDIA -2,07%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

21 czerwca 2022 / 19:18

23/2022 Powołanie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dnia 21 czerwca 2022 r. na podstawie art. 385 § 1 KSH i postanowień § 20 i 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki:

- Pana Dariusza Formelę,
- Pana Tomasza Karusewicza,
- Panią Wandę Rapaczynski,
- Pana Andrzeja Szlęzaka,
- Pana Tomasza Sielickiego,
- Pana Macieja Wiśniewskiego,

na wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że na podstawie postanowień § 18 ust. 2 statutu Spółki WZA powołało Pana Andrzeja Szlęzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Szlęzak oraz członkowie: Wanda Rapaczyński, Maciej Wiśniewski, Tomasz Sielicki, Dariusz Formela, Tomasz Karusewicz.

 

Dariusz Formela

Od 1 września 2018 r. zasiada w zarządzie Black Red White S.A., a od 1 grudnia 2018 r. pełni funkcję prezesa zarządu tej spółki. Wcześniej od 2012 r. prezes zarządu Gobarto S.A. (wcześniej PKM DUDA S.A.) odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju. W latach 2009 – 2012 pełnił funkcję członka zarządu PKM DUDA S.A. oraz prezesa zarządu CM Makton S.A.W latach 1998 - 2008 był związany z grupą kapitałową ORLEN, gdzie pełnił również funkcję członka zarządu spółki PKN ORLEN i Możejki Nafta, odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad spółkami z grupy kapitałowej i integrację posiadanych aktywów kapitałowych. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji w grupie kapitałowej ORLEN. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Protektor S.A.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał również dyplom MBA University of Bradford i WSPIZ im. Leona Koźmińskiego.

Tomasz Karusewicz

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalizacja zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej Zarządzanie zasobami IT w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, Executive Master of Business Administration we Francuskim Instytucie Zarządzania oraz studia podyplomowe Data Science i Big Data w Zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego.
Jest również certyfikowanym audytorem wewnętrznym, a także posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Był m.in. związany z Grupą Ciech. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, a później członka rady nadzorczej Ciech S.A. Był również członkiem rad nadzorczych w spółkach Grupy Ciech, tj. Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oraz Ciech Polfa Sp. z o.o.
Był także zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Inwestycji Zagranicznych (Biura Rozwoju Biznesu) w PZU S.A. Następnie był związany z Telewizją Polską S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
Od 2016 r. ponownie związany z Grupą PZU. Pełnił funkcję członka zarządu PZU Życie S.A. oraz dyrektora Grupy PZU S.A., gdzie nadzorował Pion Technologii Informatycznych oraz Pion Operacji.
Ponadto zasiadał w radach nadzorczych m.in. Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, IKS Solino S.A. oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.), ZWiK Sp. z o.o. i ponownie pełnił funkcję członka, a później przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty S.A.
W latach 2019 – 2022 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Agora S.A.
Obecnie pełni funkcję członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW.

Tomasz Sielicki

Tomasz Sielicki pracował w Sygnity S.A. (dawniej ComputerLand S.A.) od momentu powstania spółki w 1991 r. Od 1992 do 2005 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie przez 2 lata pełnił funkcję Prezydenta Grupy Sygnity (dawniej Grupy ComputerLand). Uznawany za twórcę sukcesu firmy. Ponadto jest członkiem m.in. Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Rady Fundacji Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Rady Nadzorczej Ovid Works S.A.

dr hab. Andrzej Szlęzak

Obecnie Of Counsel, wcześniej Partner kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (SK&S). Pracę w kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów "Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak" rozpoczął krótko po jej powstaniu w 1991 r. W 1993 r. został w niej partnerem, zaś w 1996 r. starszym partnerem, którym pozostawał do końca 2015 r. W ramach działalności w SK&S uczestniczył w obsłudze prawnej szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu polskiego i bankowości, nadzorował liczne projekty z obszaru fuzji i przejęć, brał udział w projektach typu greenfield, sporządzał liczne projekty dokumentacji transakcyjnej oraz był autorem wielu ekspertyz prawnych z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i wiceprzewodniczącym jego Rady Arbitrażowej; był wielokrotnie powoływany jako arbiter w sporach prowadzonych przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ICC w Paryżu.

Andrzej Szlęzak uzyskał stopień magistra filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym i magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1979-81 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1979 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Cywilnego UAM, w którym obronił pracę doktorską oraz rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa cywilnego. W 1994 r. powołany został na stanowisko profesora UAM, na którym pozostawał do momentu odejścia z Wydziału Prawa w 1996 r. Dr hab. A. Szlęzak był stypendystą wielu zagranicznych uczelni, w tym uniwersytetów w Oxfordzie i Michigan. Obecnie dr hab. A. Szlęzak jest profesorem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. To autor licznych publikacji, w tym obcojęzycznych, z dziedziny prawa cywilnego i handlowego.

Wanda Rapaczynski

Związana z Agorą S.A. niemal od początku jej istnienia, w latach 1998-2007 oraz w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 12 marca 2014 r. pełniła funkcję prezesa zarządu. Pod jej przywództwem Agora S.A. wyrosła na jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji prezesa zarządu w 2007 r. pozostała z nią związana jako doradca rady nadzorczej spółki do momentu jej powołania do składu organu nadzorczego. W latach 2009 - 2019 członek Rady Nadzorczej Spółki.
Reprezentowała Agorę S.A. w European Publishers Council i w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, gdzie pełniła funkcję członka rady głównej oraz członka rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Mediów i Reklamy.
W latach 1984-1992 kierowała działem rozwoju nowych produktów w Citibank NA w Nowym Jorku. Wcześniej przez dwa lata była dyrektorem projektu badawczego na wydziale psychologii Yale University, a w latach 1977-1979 pracownikiem naukowym Educational Testing Service w Princeton, New Jersey. Karierę zawodową zaczynała jako wykładowca psychologii na uniwersytetach w Nowym Jorku i Connecticut.
Od 2008 r. do 2018 r. była członkiem Rady Nadzorczej Adecco S.A., szwajcarskiej spółki giełdowej o międzynarodowym zasięgu, zajmującej się działalnością rekrutacyjną. Pełniła w niej funkcję przewodniczącej Komitetu Corporate Governance.
Przez wiele lat zasiadała w Radzie Central European University w Budapeszcie, gdzie kierowała Komisją ds. Audytu. Była wieloletnim członkiem International Advisory Council w Brookings Institution w Waszyngtonie. Od 2002 r. należy do Polskiej Grupy w Trilateral Commission.
W 1977 r. otrzymała tytuł doktora psychologii City University of New York. Absolwentka Yale University, School of Organization and Management, gdzie w 1984 r. uzyskała tytuł Master of Private & Public Management.

Maciej Wiśniewski

Maciej Wiśniewski ma dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami oraz funduszami inwestycyjnymi. Z sukcesem założył, rozwinął i sprzedał Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które było jednym z pierwszych na polskim rynku prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej był związany z BZ WBK AIB Asset Management i LG Bank. Karierę zawodową rozpoczynał w Raiffeisen Capital i w Banku Millennium. Jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów funduszu inwestycyjnego z Luksemburga MacroEquity Global Investments SICAV.
Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Finansów w London Business School.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.