Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1. KWARTALE 2020 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1. KWARTALE 2020 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

8,26 zł

Zmiana[PLN]

0,24%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0,24%
mWIG40 0,71%
WIG-MEDIA -1,01%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

30 kwietnia 2020 / 15:26

20/2020 rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia przedsiębiorstwa Domiporta Sp. z o.o. oraz odpis wartości udziałów spółki

Komunikat giełdowy

 

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. jej spółka zależna Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Domiporta”) rozpoczęła negocjacje w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki Mieszkanie.pl, której wspólnikami są Piotr Przybysz oraz Sławomir Gąsiorowski - członkowie zarządu Domiporta. Przedmiotem negocjacji jest sprzedaż zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą Domiporta Sp. z o.o. w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego takie, jak m.in. znaki towarowe, prawa do domen internetowych, oprogramowanie, bazy danych, prawa z umów z klientami, dostawcami i innymi kontrahentami, pracowników, rachunki bankowe.

Jednocześnie Zarząd Agory informuje, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na wyniki finansowe Domiporty oraz możliwą do osiągnięcia cenę sprzedaży przedsiębiorstwa Domiporta podjął decyzję o przeszacowaniu wartości swoich udziałów w Domiporta. Cena sprzedaży udziałów jest nieistotna zarówno z perspektywy Agory S.A., jak i Grupy Agora. W rezultacie Agora dokona odpisu wartości udziałów w Domiporta w kwocie 59,5 mln zł, a Grupa Agora odpisu wartości aktywów związanych z działalnością Domiporta w kwocie 12,7 mln zł. Ujęte odpisy obciążą odpowiednio wynik jednostkowy Agory S.A. i skonsolidowany wynik Grupy Agora w pierwszym kwartale 2020 r.

Agora S.A. nabyła 100% udziałów w Domiporta Sp. z o.o. (dawniej Trader.com (Polska) Sp. z o.o. w 2008 r., o podpisaniu stosownej umowy poinformowała raportem bieżącym w dniu 14 maja 2008 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.