Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 2. kwartale 2021 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 2. kwartale 2021 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

0,00 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 -0,09%
WIG-MEDIA 0,48%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

21 września 2021 / 18:49

18/2021 Zakończenie negocjacji w sprawie zmiany warunków opcji menadżerskich Helios S.A. i podpisanie aneksów do umów opcji menadżerskich

Komunikat giełdowy

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu 46/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. informuje, iż w dniu 21 września 2021 r. Spółka zakończyła negocjacje z kluczowymi menadżerami spółki zależnej Helios S.A. będącymi jednocześnie akcjonariuszami mniejszościowymi Helios S.A. („Menadżerowie”) w przedmiocie zmiany warunków opcji kupna - sprzedaży posiadanych przez nich akcji w Helios S.A. oraz podpisała z nimi stosowne aneksy.

Zakres uzgodnionych zmian obejmuje m.in.:

  • odłożenie w czasie możliwości wezwania Spółki przez Menadżerów do nabycia posiadanych przez nich akcji Helios S.A. (opcja put) w ten sposób, że:
  • do dnia 31 grudnia 2022 r. opcja put, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, obejmie maksymalnie 7,5% akcji Menadżerów;
  • do dnia 30 czerwca 2024 r. opcja put, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, obejmie maksymalnie 20,0% akcji Menadżerów, oraz
  • odłożenia w czasie uprawnienia Spółki do wezwania Menadżerów do sprzedaży posiadanych przez nich akcji Helios S.A. (opcja call) w ten sposób, że opcja call będzie mogła być wykonana najwcześniej od dnia 1 lipca 2025 r., z zastrzeżeniem określonych wyjątków.

Dodatkowo, cena wykupu ok. 58,0% akcji nabywanych w ramach opcji put od Menadżerów w okresie do dnia 30 czerwca 2025 r. ustalona zostanie w oparciu o wyniki Helios S.A. za lata obrotowe 2018 i 2019.  W pozostałym zakresie, a od dnia 1 lipca 2025 r. – w odniesieniu do wszystkich akcji - podstawą obliczenia ceny akcji w ramach opcji put oraz opcji call będzie wynik Helios S.A. za dwa ostatnie lata obrotowe.

Jednocześnie Spółce zostało przyznane uprawnienie do wezwanie Menadżerów do sprzedaży ich akcji (Prawo Drag Along).

Agora S.A. posiada 91,4% udziałów w Helios S.A. Pozostałe udziały należą do Menadżerów.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.