Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 3. KWARTALE 2023 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 3. KWARTALE 2023 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,38 zł

Zmiana[PLN]

-0,7%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,7%
mWIG40 -1,94%
WIG-MEDIA 0,43%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

23 czerwca 2016 / 18:20

16/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zwyczajne Walne Zgromadzenie) Spółki, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

"Uchwała nr 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Tomasza Siembidę jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 22 769 339 ważnych głosów z 22 769 339 akcji co stanowi 47,77% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 22 769 339 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 22 769 339 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 2

Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 297 591 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika i Pana Bartłomieja Marcinka."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 186 ważnych głosów z 28 167 786 akcji co stanowi 59,09% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 186 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 294 186 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0 .

"Uchwała nr 4

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 125 890 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 168 801.

"Uchwała nr 5

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 125 890 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 168 801.

"Uchwała Nr 6

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 108 898 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 185 793.

"Uchwała Nr 7

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 253 140 ważnych głosów z 28 126 740 akcji co stanowi 59,01% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 253 140 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 067 347 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 185 793.

"Uchwała Nr 8

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 296 358 ważnych głosów z 28 169 958 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 296 358 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 110 565 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 185 793.

"Uchwała nr 9

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 280 599 ważnych głosów z 28 154 199 akcji co stanowi 59,07% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 280 599 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 111 798 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 168 801.

"Uchwała nr 10

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 267 903 ważnych głosów z 28 141 503 akcji co stanowi 59,04% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 267 903 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 096 710 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193.

"Uchwała nr 11

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 294 691 ważnych głosów z 28 168 291 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 294 691 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 123 498 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193.

"Uchwała nr 12

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 414 601 ważnych głosów z 27 288 201 akcji co stanowi 57,25% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 414 601 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 243 408 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193.

"Uchwała nr 13

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 126 398 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193.

"Uchwała nr 14

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 126 398 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 171 193.

"Uchwała nr 15

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 991 283 ważnych głosów z 27 864 883 akcji co stanowi 58,46% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 991 283 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 837 082 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 201.

"Uchwała nr 16

Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 280 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 16 992.

"Uchwała nr 17

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Formelę na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 270 803 ważnych głosów z 28 144 403 akcji co stanowi 59,05 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 270 803 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 749 137 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 18

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sielickiego na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 19

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 20

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Rapaczynski na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 21

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Marię Kryńską - Godlewską na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 22

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Dobosza na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 295 419 ważnych głosów z 28 169 019 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 295 419 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31 418 108 głosów, przeciw uchwale oddano 5 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8 829 637.

"Uchwała nr 23

Stosownie do treści § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Andrzeja Szlęzaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 775 925 głosów, przeciw uchwale oddano 1 047 674 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 473 992.

"Uchwała nr 24

1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

(i) przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 13 721 654,78 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote oraz siedemdziesiąt osiem groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

(ii) użyć kapitał zapasowy Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414,72 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czternaście złotych siedemdziesiąt dwa groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 35 749 069,50 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych oraz pięćdziesiąt groszy) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).

3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 lipca 2016 roku.

4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2016 roku."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 297 591 ważnych głosów z 28 171 191 akcji co stanowi 59,10 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 297 591 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 297 591 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.