Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 3. KWARTALE 2023 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 3. KWARTALE 2023 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,38 zł

Zmiana[PLN]

-0,7%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,7%
mWIG40 -1,94%
WIG-MEDIA 0,43%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

1 marca 2023 / 16:32

15/2023 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 1 marca 2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie („Walne Zgromadzenie”) podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Agora S.A.

Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Moskwę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 216 971 ważnych głosów z 31 090 571 akcji, co stanowi 66,75% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 216 971 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 216 971 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

                                                               

„Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 216 971 ważnych głosów z 31 090 571 akcji, co stanowi 66,75% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 216 971 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 216 971 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

„Uchwała nr 3

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 216 971 ważnych głosów z 31 090 571 akcji, co stanowi 66,75% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 216 971 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 216 971 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. 

„Uchwała nr 4

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 216 971 ważnych głosów z 31 090 571 akcji, co stanowi 66,75% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 216 971 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 216 971 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

„Uchwała nr 5

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agora S.A.

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Agora S.A.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 216 971 ważnych głosów z 31 090 571 akcji, co stanowi 66,75% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 216 971 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 405 437 głosów, przeciw uchwale oddano 8 235 951 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 575 583.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.