Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 1. KWARTALE 2024 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1. KWARTALE 2024 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,76 zł

Zmiana[PLN]

1,2%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 1,2%
mWIG40 -0,34%
WIG-MEDIA -0,26%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

21 kwietnia 2022 / 17:24

14/2022 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 21 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

 

„Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Moskwę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 38 491 819 ważnych głosów z 21 365 419 akcji, co stanowi 45,86% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 38 491 819 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 38 491 819 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

„Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji, co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

„Uchwała nr 3

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

„Uchwała nr 4

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

 

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

„Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Agnieszki Siuzdak – Zygi do Zarządu Spółki w drodze kooptacji

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do Zarządu Agory S.A. Pani Agnieszki Siuzdak - Zygi, które nastąpiło w drodze kooptacji w dniu 5 sierpnia 2021 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

„Uchwała nr 6

w sprawie powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki

Uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (Agora Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) w trybie art. 400 § 1 KSH żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki, stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

„Uchwała nr 7

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 847 464 ważnych głosów z 26 721 064 akcji co stanowi 57,36% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 847 464 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 847 464 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.