Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2021 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2021 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,05 zł

Zmiana[PLN]

-0,9%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,9%
mWIG40 0,15%
WIG-MEDIA 0,54%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

9 czerwca 2021 / 13:24

11/2021 Publikacja opóźnionej informacji poufnej na temat rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) przekazuje opóźnioną informację poufną o tym, że w dniu 8 czerwca  2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora z myślą o skutecznej realizacji celu strategicznego Agory związanego z rozwojem modelu subskrypcyjnego oraz wzrostem wpływów ze sprzedaży usług reklamowych. 

Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest rozwój Grupy prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki. W ramach przeglądu, Spółka zamierza przeanalizować różne scenariusze związane m.in. z reorganizacją grupy w celu  uporządkowania jej struktury. Powyższa lista opcji nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu, nie wyłączając zbycia aktywów. 

Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu publikacji w dniu 8 czerwca 2021 r., gdyż publikacja informacji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych mogłoby naruszyć uzasadniony interes Spółki poprzez negatywny wpływ na ten proces oraz rozwój i wizerunek Spółki. Spółka wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonała wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji. Powodem ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o połączeniu dotychczasowego segmentu Prasa z pionem Gazeta.pl w jeden obszar biznesowy Grupy Agora realizujący wspólny cel wzrostu subskrypcji cyfrowych oraz wpływów reklamowych ze wszystkich powierzchni serwisów internetowych Agory S.A. Plan integracji obu biznesów zostanie wypracowany do końca roku. Równolegle analizowane będą dodatkowe scenariusze związane ze strategią działalności segmentu Internet Grupy Agora.

W związku z powyższą decyzją Zarząd Agory rozpoczyna równoczesną analizę innych możliwych scenariuszy działalności segmentu Internet Grupy Agora. W szczególności weryfikację potencjału reklamowego aktywów internetowych Grupy z uwagi na długoterminowy cel, jakim jest zwiększenie wartości Grupy Agora.

 

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora 

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca  2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora z myślą o skutecznej realizacji celu strategicznego Agory związanego z rozwojem modelu subskrypcyjnego oraz wzrostem wpływów ze sprzedaży usług reklamowych. W ramach procesu Zarząd Agory zamierza maksymalizować szanse na wykorzystanie potencjału serwisów internetowych Spółki do przyspieszenia wzrostu liczby subskrypcji cyfrowych Wyborcza.pl oraz zwiększenia wpływów ze sprzedaży usług reklamowych. W tym celu zamierza połączyć pion Gazeta.pl oraz segment Prasa w Agorze S.A.

Dodatkowo, Zarząd Agory planuje jednocześnie przeanalizować możliwe scenariusze działalności segmentu Internet Grupy Agora. W szczególności obejmie to weryfikację potencjału reklamowego aktywów internetowych Grupy z uwagi na długoterminowy cel, jakim jest zwiększenie wartości Grupy Agora. Tym samym proces przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora jest wieloetapowy.

Lista scenariuszy nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu. Nie ma pewności, czy i kiedy decyzja o wyborze konkretnej opcji zostanie podjęta. Zarząd Agory będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.