Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2021 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2021 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,05 zł

Zmiana[PLN]

-0,9%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,9%
mWIG40 0,15%
WIG-MEDIA 0,54%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

8 lutego 2021 / 18:33

04/2021 Odwołanie Agory S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę S.A. kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.3/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.27/2019 r. z dnia 18 września 2019 r., 39/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz 01/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. informuje, że w dniu 8 lutego 2021 r. Spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydanej 7 stycznia 2021 r., zakazującej koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.

W opinii Spółki, popartej dołączonymi do odwołania opiniami ekspertów z dziedziny ekonomii, prawa konkurencji oraz rynku radiowego, wydana przez Prezesa UOKiK decyzja budzi poważne zastrzeżenia co do merytorycznej poprawności, w związku z czym Spółka wnosi o jej zmianę poprzez wydanie decyzji w przedmiocie zgody na koncentrację Agora i Eurozet.

Przede wszystkim, w opinii Spółki Prezes UOKiK dopuścił się naruszenia prawa materialnego wydając decyzję bez udowodnienia, że w wyniku koncentracji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, co jest przesłanką niezbędną do zablokowania transakcji. W zamian, na potrzeby decyzji zakazującej koncentracji wykreowana została teoria szkody oparta na nieznanej prawu konkurencji i ekonomii teorii „quasi-duopolu”, sugerując milczącą koordynację połączonego podmiotu (Agory i Eurozet) z liderem rynku grupą RMF FM. Zdaniem Spółki rozstrzygnięcie oparto na przypuszczeniach i hipotezach co do tego, co może się wydarzyć na rynku po koncentracji, podczas gdy zgodnie z prawem, aby zakazać koncentracji organ antymonopolowy musi udowodnić, w oparciu o przeprowadzoną analizę ekonomiczną, że w określonych okolicznościach rynkowych koncentracja doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Szereg szczegółowych analiz  ekonomicznych, przygotowanych przez renomowanych specjalistów i przedstawionych w sprawie Prezesowi UOKiK wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego naruszenia konkurencji, stąd w przekonaniu Spółki Prezes UOKiK zgodnie z prawem powinien zezwolić na jej dokonanie.

W związku z powyższymi okolicznościami, Spółka złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, wnioskując o wydanie przez sąd wyroku reformatoryjnego, który zezwoli na dokonanie koncentracji bez jakichkolwiek dalszych warunków. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że spełnione są wszystkie przesłanki wydania takiego rozstrzygnięcia.

 

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

 

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.