Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 3. KWARTALE 2023 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 3. KWARTALE 2023 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,40 zł

Zmiana[PLN]

0,71%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0,71%
mWIG40 -0,03%
WIG-MEDIA 0,84%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

Oferta Publiczna

Oferta publiczna przeprowadzona na początku 1999 roku skierowana była do polskich i zagranicznych
inwestorów instytucjonalnych oraz polskich inwestorów detalicznych.

Na podstawie prospektu emisyjnego do publicznego obrotu zostały wprowadzone:

4.281.600
akcji imiennych
uprzywilejowanych

Serii A

39.108.900
akcji imiennych
zwykłych

Serii B

750.000
akcji imiennych
uprzywilejowanych

Serii C

2.267.025
akcji imiennych
uprzywilejowanych

Serii D

9.000.000
akcji imiennych
uprzywilejowanych

Serii E

1.350.000
akcji imiennych
uprzywilejowanych

Serii F

Oferta publiczna rozwinięcie

Z powyższych akcji 2.267.025 akcji zwykłych imiennych serii D było oferowane w ramach Oferty Pracowniczej. Wartość nominalna każdej akcji wyniosła 1 zł.

Ponadto, z akcji wprowadzanych do obrotu, 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda było dostępne w ramach oferty publicznej, natomiast 1.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda było oferowane w ramach Oferty Zamkniętej.

Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty pracowniczej wyniosła 1 zł. Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej i Oferty Zamkniętej wyniosła 36 zł za akcję.

Z 10.350.000 oferowanych akcji serii E i F polscy inwestorzy detaliczni kupili 787.500, inwestorzy instytucjonalni 775.007, a Cox Poland Investments, Inc. dokupił 1.125.000 akcji serii E. Pozostałe 7. 662.493 akcji serii E i F zostało przydzielone Bankers Trust na pokrycie Globalnych Kwitów Depozytowych nabytych przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. (Cena emisyjna wynosiła 36 PLN lub 9,29 USD.)

W ofercie publicznej do obrotu publicznego zostały wprowadzone akcje serii A, B i C (Akcje Istniejące), które zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wspólników spółki Agora - Gazeta Sp. z o.o. z dnia 11 marca 1998 r w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Decyzja o wprowadzeniu tych akcji do obrotu publicznego została wyrażona w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 maja 1998 r.

Akcje Istniejące objęte zostały przez wspólników Spółki Agora - Gazeta Sp. z o.o. po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł na każdą akcję. Zostały one wydane w zamian za udziały posiadane przez ówczesnych akcjonariuszy Spółki w kapitale zakładowym Agora - Gazeta Sp. z o.o. w stosunku 50 Akcji Istniejących za jeden udział.

Właścicielem wszystkich akcji serii A była i jest nadal Agora - Holding Sp. z o.o. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 5 głosów na WZA. Dodatkowe uprawnienia posiadaczy akcji serii A są dokładnie opisane w Statucie Spółki.

Właścicielami akcji serii B byli Agora - Holding Sp. z o.o., Cox, 95 kluczowych pracowników Spółki oraz 5 osób fizycznych. Akcje serii B były i są akcjami imiennymi zwykłymi.

Agora - Holding posiadała 14.953.750 akcji serii B. W dniu 28 maja 1998 r. Spółka i Agora - Holding Sp. z o.o. zawarły porozumienie wstępne na podstawie, którego zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy regulującej zasady zbywania akcji Spółki przez Agorę - Holding Sp. z o.o. na rzecz pracowników Agory SA w ramach planów motywacyjnych. Na mocy porozumień Agora - Holding Sp. z o.o. została zobowiązana do zbycia w terminach określonych przez Agorę SA co najmniej 90% akcji serii B będących własnością Agory - Holding na osoby wskazane przez Agorę SA albo na osoby wskazane przez Agorę - Holding na podstawie informacji otrzymanych od Agory SA, o ile osoby te będą odpowiadać kryteriom określonym w porozumieniu oraz zobowiążą się ograniczyć zbywalność akcji nabytych od Agory Holding Sp. z o.o. Agora - Holding zobowiązała się do niesprzedawania i niezastawiania akcji, których dotyczy porozumienie.

W dniu 19 czerwca 1998 r. Spółka i Agora - Holding zawarły porozumienie wstępne na mocy, którego zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy regulującej zasady zbywania akcji serii D, objętych przez Agorę - Holding na rzecz pracowników Agory SA.

Akcje serii C - właścicielem wszystkich akcji serii C został Cox. Były to akcje imienne i uprzywilejowane w taki sposób, że każda akcja serii C uprawniała do 5 głosów na WZA, ale procentowy udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów nie mógł być wyższy od procentowego udziału takiego akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki w dniu odbywania WZA.

W dniu 20 lipca 2005 roku akcje serii C na wniosek akcjonariusza zostały zamienione na akcje zwykłe na okaziciela i wprowadzone do obrotu giełdowego tracąc wszystkie przypisane im wcześniej szczególne prawa i obowiązki.

Uzyskane środki z emisji (93 mln USD) Agora przeznaczyła na dalszy rozwój, w tym rozbudowę bazy poligraficznej, a także inwestycję w obecną siedzibę w Warszawie.

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.