Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

12,30 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

Celem nadrzędnym Agory

Celem nadrzędnym spółki jest przyśpieszenie rozwoju i wzrost skali Grupy Agora, poprzez koncentrację swojej działałności na rozwoju usług, oferty premium oraz ich cyfryzacji. Jednocześnie skupiamy się na dalszej dywersyfikacji działalności w ramach grupy kapitałowej, w szczególności w obszarach spoza rynku reklamy. 

Równolegle Agora kontynuuje rozwój na rynku mediów w ramach zdefiniowanej misji - dostarczając czytelnikom i słuchaczom wiarygodnej oraz jakościowej informacji, a partnerom biznesowym - skutecznych sposobów dotarcia do klientów.

Grupa osiągnie to między innymi poprzez:

Ukierunkowany rozwój obecnych biznesów

Rozpoczęcie działalności w nowych obszarach

Plany rozwoju Grupy Agora na najbliższe lata

Więcej informacji na temat planów Grupy Agora, w tym - dla poszczególnych jej przedsięwzięć, znajdziesz w prezentacji.