Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

12,30 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

Kalendarium inwestora

Filtruj:
  08.03.2019 / 11:00

  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

  Konferencja (link do transmisji)

  12.03.2019 / 11:00

  Omówienie wyników Grupy Agora za 4. kw. 2018 r. - czat inwestorskie (SII)

  01.04.2019

  Spotkania Zarządu z analitykami oraz inwestorami w ramach Santander Investors' Open Day

  05.04.2019 / 09:30

  Dzień Inwestora i Analityka w Agorze 2019

  15.05.2019

  Skonsolidowany raport kwartalny za 1. kw. 2019 r.

  17.05.2019

  Spotkania Zarządu z analitykami oraz inwestorami w ramach DM PKO PB - Dzień Inwestora: TMT

  06.09.2019

  Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 r.

  08.11.2019

  Skonsolidowany raport kwartalny za 3. kw. 2019 r.

Calendar of events

* Skonsolidowane raporty kwartalne zawierają skrócone jednostkowe sprawozdania kwartalne.
** Skonsolidowany raport półroczny zawiera skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:
a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu lub;
b) prawem krajowym.