Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


27/2019 Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 60% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o.

KOMUNIKATY GIEłDOWE, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

27/2019 Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 60% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

9,34 zł

Zmiana[PLN]

-0,43%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,43%
mWIG40 0,29%
WIG-MEDIA -0,05%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

Kalendarium inwestora

Filtruj:
  08.03.2019 / 11:00

  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.

  Konferencja (link do transmisji)

  12.03.2019 / 11:00

  Omówienie wyników Grupy Agora za 4. kw. 2018 r. - czat inwestorskie (SII)

  01.04.2019

  Spotkania Zarządu z analitykami oraz inwestorami w ramach Santander Investors' Open Day

  05.04.2019 / 09:30

  Dzień Inwestora i Analityka w Agorze 2019

  15.05.2019 / 09:30

  Skonsolidowany raport kwartalny za 1. kw. 2019 r.

  (Konferencja - link do transmisji)

  17.05.2019

  Spotkania Zarządu z analitykami oraz inwestorami w ramach DM PKO PB - Dzień Inwestora: TMT

  12.06.2019 / 11:00

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. 2019

  06.09.2019 / 11:00

  Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 r.

  Konferencja (link do transmisji)

  11.09.2019

  Spotkania Zarządu z analitykami oraz inwestorami w ramach European Top Picks Event [DM mBank oraz Commerzbank]

  08.11.2019

  Skonsolidowany raport kwartalny za 3. kw. 2019 r.

Calendar of events

* Skonsolidowane raporty kwartalne zawierają skrócone jednostkowe sprawozdania kwartalne.
** Skonsolidowany raport półroczny zawiera skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:
a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu lub;
b) prawem krajowym.

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.