AGORA S.A
  • Podejście do zarządzania
  • etyka reklamy
  • dobra praktyka
  • etyka dziennikarska
  • zapobieganie korupcji
  • prace nad kodeksem etyki
  • prywatność i bezpieczeństwo danych