AGORA S.A

Grupa Agora

Raport odpowiedzialności
2017

Zobacz więcej
W dół

Nasza
Odpowiedzialność

Naszą odpowiedzialność rozumiemy jako nasz wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa

Zobacz więcej
W dół

Miejsce pracy
I prawa człowieka

Tworzymy atmosferę i kulturę organizacyjną, która zapewnia szacunek dla każdego!

Zobacz więcej
W dół

Etyka i przeciwdziałanie
nadużyciom

Dbamy o najwyższe standardy etyczne w naszej firmie. Działamy zgodnie z prawem, naszymi wewnętrznymi regulacjami oraz zewnętrznymi kodeksami, które przyjęliśmy.

Zobacz więcej
W dół

Odpowiedzialność wobec
klientów i dostawców

Budujemy trwałe relacje z otoczeniem

Zobacz więcej
W dół

Wpływ społeczny
i środowiskowy

Inicjujemy i włączamy się w partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju.

Zobacz więcej
W dół

Ład
korporacyjny

Ład korporacyjny definiujemy jako wpływ firmy na jej otoczenie, niwelowanie ryzyka pozafinansowego i tworzenie wartości dla społeczeństwa.

Zobacz więcej
W dół