Działania społeczne Agory

Akcje społeczne

Agora od wielu lat prowadzi działalność społeczną i wspiera potrzebujących. Jej media i przedsięwzięcia inicjują akcje obywatelskie i ekologiczne, patronują projektom pro bono i wydarzeniom kulturalnym. Działa też Fundacja Agory, która skupia aktywność społeczną Grupy i nieustannie ją rozwija.Więcej »

Akcje społeczne

Media i przedsięwzięcia Agory znane są ze swojego społecznego zaangażowania - realizują i wspierają ogólnopolskie i lokalne kampanie społeczne, przedsięwzięcia kulturalne oraz akcje promujące postawy obywatelskie i ekologię.

Pracownicy

Spółka w stosunku do swoich pracowników kieruje się zasadą równości szans. W 2004 r. Agora przyjęła politykę w zakresie ochrony pracowników przed dyskryminacją i napastowaniem.

Nagrody

Oryginalne i angażujące działania społeczne podejmowane przez Agorę i jej media zostały docenione nie tylko przez odbiorców - wiele z nich było nagradzanych przez prestiżowe instytucje w Polsce i zagranicą, m.in. Amnesty International, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Media Trendy, Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Mediów i Gazet (IFRA) czy Światowy Związek Prasy (WAN) (obecnie IFRA-WAN).

Kontakt

Działania społeczne mediów Agory