Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


„Codziennie odpowiedzialni” – interaktywny Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017 już dostępny!

ODPOWIEDZIALNY BIZNES, AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

„Codziennie odpowiedzialni” – interaktywny Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2017 już dostępny!

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

14,15 zł

Zmiana[PLN]

-0,35%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,35%
mWIG40 0,1%
WIG-MEDIA -0,34%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

10 października 2012 / 17:42

31/2012 Informacja o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Agory

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 10 października 2012 roku otrzymał informację, że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 5 października 2012 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny(zwany dalej "Funduszem") stał się posiadaczem akcji Spółki stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 6.800.746 akcji Spółki stanowiących 13,35% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 6.800.746 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów.

W dniu 10 października 2012 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 6.811.517 akcji Spółki, co stanowi 13,37% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 6.811.517 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,008% ogólnej liczby głosów.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz: