Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 1. KWARTALE 2019 R.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1. KWARTALE 2019 R.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

11,95 zł

Zmiana[PLN]

5,29%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 5,29%
mWIG40 -1,18%
WIG-MEDIA 1,11%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

6 września 2018 / 16:35

26/2018 Rozwiązanie długoterminowych, stałych umów o współpracy z RUCH S.A.

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”) informuje, iż w dniu 6 września 2018 r. Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu ze skutkiem natychmiastowym od długoterminowych, stałych umów o dystrybucję prasy, zawartych pomiędzy Spółką a RUCH S.A.: (i) umowy nr 636/853-E z dnia 31 grudnia 2007 r. (dotyczącej dystrybucji „Gazety Wyborczej” w formie sprzedaży egzemplarzowej), (ii) umowy nr 636/853-PT z dnia 31 grudnia 2007 r. (dotyczącej dystrybucji „Gazety Wyborczej” w formie prenumeraty teczkowej), (iii) umowy nr 636/853-P z dnia 31 grudnia 2007 r. (dotyczącej dystrybucji „Gazety Wyborczej” w formie prenumeraty), (iv) umowy nr 636/8403/E z dnia 1 sierpnia 2003 r. (dotyczącej dystrybucji czasopism w formie sprzedaży egzemplarzowej). Jednocześnie Spółka wyraziła wobec RUCH S.A. gotowość do dalszej współpracy w oparciu o bieżące ustalenia dwustronne.

Zarząd Spółki zdecydował się na ten krok w związku z problemem z zadłużeniem RUCH S.A. wobec Spółki. Informacje o złożeniu przez wierzycieli RUCH S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości RUCH S.A., oraz wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego w stosunku do RUCH S.A., a także wniosku złożonego przez RUCH S.A. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wskazują, że w racjonalnej perspektywie czasowej nie można spodziewać się poprawy tej sytuacji.

W okresie od stycznia do końca sierpnia 2018 r. średnio poniżej 30% nakładu prasy drukowanej stanowiła sprzedaż dokonywana za pośrednictwem RUCH S.A. na podstawie umów, które zostały wypowiedziane w dniu dzisiejszym. Jednocześnie Spółka od dłuższego czasu podejmuje systemowe działania, których celem jest pozyskanie nowych kanałów dystrybucji prasy i ograniczenie wolumenu druku prasy. Z tego powodu wpływ rozwiązania powyższych umów z RUCH S.A. na przychody i wynik Spółki w kolejnych okresach nie powinien być istotny, ale jest obecnie trudny do oszacowania.

W dniu 13 lipca 2018 r. Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowanych RUCH S.A., zagrożonych prawdopodobieństwem nieściągalności, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. Ostateczna wartość tego odpisu w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 16,3 mln zł. Nie jest przy tym wykluczone dokonanie odpisu aktualizacyjnego pozostałych należności RUCH S.A. wobec Spółki ze względu na zagrożenie prawdopodobieństwem ich nieściągalności, jednak według szacunków Spółki kwoty te nie powinny być wysokie. Z uwagi na czynniki niepewności dotyczące zdarzeń przyszłych, szacunki te są obarczone ryzykiem błędu.

Spółka kontynuuje przy tym podjęte działania zmierzające do odzyskania należnych jej płatności oraz zapewnienia optymalnego poziomu dystrybucji tytułów prasowych, a także transformacji modelu biznesowego działalności prasowej Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.