Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

13,65 zł

Zmiana[PLN]

0,37%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0,37%
mWIG40 0,4%
WIG-MEDIA 2,41%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

24 października 2017 / 17:06

23/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Agora”) informuje, że w dniu 24 października 2017 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anny Kryńskiej-Godlewskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Agory S.A., ze skutkiem na chwilę zamknięcia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 listopada 2017 r. Jednym z punktów obrad tego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki jest powołanie Pani Anny Kryńskiej Godlewskiej w skład zarządu Agory. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

NEWSLETTER

Każdego dnia wydarza sie u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz: