Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Wyniki finansowe Grupy Agora w 2020 r.

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Wyniki finansowe Grupy Agora w 2020 r.

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

7,84 zł

Zmiana[PLN]

0,51%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0,51%
mWIG40 0,15%
WIG-MEDIA 0,37%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

28 stycznia 2021 / 14:43

2/2021 odpisy aktualizujące wartość aktywów i ujęcie rezerw w Grupie Agora

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Agora") informuje, iż w trakcie prac nad raportem rocznym Grupy Agora, w tym m. in. w procesie weryfikowania wyceny swoich aktywów i kompletności ujęcia rezerw podjął decyzję o konieczności dokonania odpisów lub zwiększenia rezerw w segmentach Film i Książka, Reklama Zewnętrzna oraz w Agorze. Łączna kwota tych zdarzeń ma wpływ zarówno na wynik netto jak i wynik operacyjny Grupy Agora.


W czwartym kwartale 2020 r. dodatkowymi czynnikami, które miały negatywny wpływ na wyniki finansowe spółki Helios było zwiększenie rezerwy z tytułu opłaty na Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych („ZAPA”) oraz odpis aktywów w dwóch kinach.

Zwiększenie rezerwy na opłaty na rzecz ZAPA związane jest ze zmianą sposobu naliczania składki na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami twórców zrzeszonych w tej organizacji w związku zawartą ugodą pomiędzy Stowarzyszeniem Filmowców Polskich a Helios S.A. W związku z tym w czwartym kwartale 2020 r. wartość rezerwy związanej z opłatami za lata ubiegłe na rzecz ZAPA i odsetkami od nich wyniosła dodatkowo blisko 12,5 mln zł. Ponadto, Helios dokonał odpisu wartości aktywów w dwóch kinach, ich łączny wpływ na wynik operacyjny Grupy Agora to 4,2 mln zł.

Spółka zdecydowała się również zwiększyć odpis aktywów w segmencie Reklama Zewnętrzna, największa część odpisu związana jest z likwidacją zdemontowanych materiałów. Łączna kwota dodatkowych odpisów i kosztów związanych z likwidacją materiałów w czwartym kwartale 2020 r. w tym segmencie wyniosła około 1,6 mln zł.


Spółka zdecydowała się również dokonać odpisu wartości nieruchomości w Pile w wysokości 4,4 mln zł oraz odwrócić odpis części należności od RUCH S.A. w związku z ich spłatą w kwocie 3,2 mln zł. 

Łączny negatywny wpływ powyższych zdarzeń na wynik operacyjny Agory to około 1,2 mln zł, a na wynik netto to około 0,9 mln zł.

Natomiast, łączny negatywny wpływ powyższych zdarzeń na wynik operacyjny Grupy Agora to około 19,5 mln zł, a na wynik netto Grupy Agora to około 15,7 mln zł.


Wszystkie powyższe dane są wstępnymi, niezaudytowanymi danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w toku finalizowania prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2020 r. Dodatkowe informacje na temat odpisów aktualizujących Spółka przedstawi w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz:

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.