Dla inwestorów - Agora S.A http://www.agora.pl/agora/0,111607.html Dla inwestorów - Agora S.A. pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 1/2018 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w Grupie Agory http://www.agora.pl/agora/7,114225,22857204,1-2018-odpisy-aktualizujace-wartosc-aktywow-trwalych-w-grupie.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10538512 Thu, 04 Jan 2018 14:09:00 GMT 22857204 Dział komunikacji korporacyjnej 2018-01-04T14:09:00Z 35/2017 Zamiar utworzenia podatkowej grupy kapitałowej http://www.agora.pl/agora/7,114225,22817754,35-2017-zamiar-utworzenia-podatkowej-grupy-kapitalowej.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10538512 Thu, 21 Dec 2017 15:54:00 GMT 22817754 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-12-21T15:54:00Z 34/2017 Rozpoczęcie negocjacji przez spółkę zależną http://www.agora.pl/agora/7,114225,22812364,34-2017-rozpoczecie-negocjacji-przez-spolke-zalezna.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10538512 Wed, 20 Dec 2017 17:33:00 GMT 22812364 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-12-20T17:33:00Z 33/2017 Informacja o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki http://www.agora.pl/agora/7,114225,22789858,33-2017-informacja-o-zmniejszeniu-ogolnej-liczby-glosow-na-walnym.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10538512 Fri, 15 Dec 2017 15:50:00 GMT 22789858 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-12-15T15:50:00Z 32/2017 Zmiana terminu rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie http://www.agora.pl/agora/7,114225,22754231,32-2017-zmiana-terminu-rozporzadzenia-prawem-uzytkowania-wieczystego.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10538512 Thu, 07 Dec 2017 20:03:00 GMT 22754231 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-12-07T20:03:00Z