Komunikaty giełdowe Agora S.A. http://www.agora.pl/agora/0,111607.html Komunikaty giełdowe Agora S.A. pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 1/2018 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w Grupie Agory http://www.agora.pl/agora/7,114225,22857204,1-2018-odpisy-aktualizujace-wartosc-aktywow-trwalych-w-grupie.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Thu, 04 Jan 2018 14:09:00 GMT 22857204 Dział komunikacji korporacyjnej 2018-01-04T14:09:00Z 35/2017 Zamiar utworzenia podatkowej grupy kapitałowej http://www.agora.pl/agora/7,114225,22817754,35-2017-zamiar-utworzenia-podatkowej-grupy-kapitalowej.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Thu, 21 Dec 2017 15:54:00 GMT 22817754 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-12-21T15:54:00Z 34/2017 Rozpoczęcie negocjacji przez spółkę zależną http://www.agora.pl/agora/7,114225,22812364,34-2017-rozpoczecie-negocjacji-przez-spolke-zalezna.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Wed, 20 Dec 2017 17:33:00 GMT 22812364 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-12-20T17:33:00Z 33/2017 Informacja o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki http://www.agora.pl/agora/7,114225,22789858,33-2017-informacja-o-zmniejszeniu-ogolnej-liczby-glosow-na-walnym.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Fri, 15 Dec 2017 15:50:00 GMT 22789858 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-12-15T15:50:00Z 32/2017 Zmiana terminu rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie http://www.agora.pl/agora/7,114225,22754231,32-2017-zmiana-terminu-rozporzadzenia-prawem-uzytkowania-wieczystego.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Thu, 07 Dec 2017 20:03:00 GMT 22754231 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-12-07T20:03:00Z 31/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. http://www.agora.pl/agora/7,114225,22709956,31-2017-terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-2018-r.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Tue, 28 Nov 2017 17:23:00 GMT 22709956 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-11-28T17:23:00Z 30/2017 Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji http://www.agora.pl/agora/7,114225,22625179,30-2017-powolanie-czlonka-rady-nadzorczej-w-drodze-kooptacji.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Thu, 09 Nov 2017 16:01:00 GMT 22625179 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-11-09T16:01:00Z 29/2017 Informacja o powołaniu członków zarządu Agory S.A . http://www.agora.pl/agora/7,114225,22620609,29-2017-informacja-o-powolaniu-czlonkow-zarzadu-agory-s-a.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Wed, 08 Nov 2017 17:07:00 GMT 22620609 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-11-08T17:07:00Z 28/2017 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A. http://www.agora.pl/agora/7,114225,22620584,28-2017-uchwaly-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Wed, 08 Nov 2017 17:06:00 GMT 22620584 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-11-08T17:06:00Z 27/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 8 listopada 2017 roku http://www.agora.pl/agora/7,114225,22620567,27-2017-akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5-glosow-na-nadzwyczajnym.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Wed, 08 Nov 2017 17:05:00 GMT 22620567 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-11-08T17:05:00Z 26/2017 Wykreślenie hipoteki na rzecz banku http://www.agora.pl/agora/7,114225,22598228,26-2017-wykreslenie-hipoteki-na-rzecz-banku.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Thu, 02 Nov 2017 17:03:00 GMT 22598228 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-11-02T17:03:00Z 25/2017 Zawarcie przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Warszawie http://www.agora.pl/agora/7,114225,22572508,25-2017-zawarcie-przyrzeczonej-warunkowej-umowy-sprzedazy-nieruchomosci.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Fri, 27 Oct 2017 09:51:00 GMT 22572508 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-10-27T09:51:00Z 24/2017 Kandydaci do Zarządu Agory S.A. http://www.agora.pl/agora/7,114225,22558649,24-2017-kandydaci-do-zarzadu-agory-s-a.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Tue, 24 Oct 2017 15:06:00 GMT 22558649 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-10-24T15:06:00Z 23/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej http://www.agora.pl/agora/7,114225,22558603,23-2017-rezygnacja-czlonka-rady-nadzorczej.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Tue, 24 Oct 2017 15:06:00 GMT 22558603 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-10-24T15:06:00Z 22/2017 Informacja nt. liczby płatnych prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" http://www.agora.pl/agora/7,114225,22541190,22-2017-informacja-nt-liczby-platnych-prenumerat-cyfrowych.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Fri, 20 Oct 2017 11:52:00 GMT 22541190 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-10-20T11:52:00Z 21/2017 Projekty uchwał, które będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2017 r. http://www.agora.pl/agora/7,114225,22506938,21-2017-projekty-uchwal-ktore-beda-glosowane-na-nadzwyczajnym.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Fri, 13 Oct 2017 09:20:00 GMT 22506938 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-10-13T09:20:00Z 20/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. http://www.agora.pl/agora/7,114225,22506885,20-2017-zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-agory-s-a.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Fri, 13 Oct 2017 09:17:00 GMT 22506885 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-10-13T09:17:00Z 17/2017 Zakończenie Programu Nabywania Akcji Własnych przez Agorę S.A. http://www.agora.pl/agora/7,114225,22494300,17-2017-zakonczenie-programu-nabywania-akcji-wlasnych-przez.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Tue, 10 Oct 2017 15:23:00 GMT 22494300 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-10-10T15:23:00Z 16/2017 Ogłoszenie oferty skupu akcji Agora S.A. http://www.agora.pl/agora/7,114225,22430394,16-2017-ogloszenie-oferty-skupu-akcji-agora-s-a.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Tue, 26 Sep 2017 15:47:00 GMT 22430394 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-09-26T15:47:00Z 15/2017 Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki http://www.agora.pl/agora/7,114225,22396834,15-2017-ustanowienie-hipoteki-na-nieruchomosciach-spolki.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=10504294 Tue, 19 Sep 2017 16:14:00 GMT 22396834 Dział komunikacji korporacyjnej 2017-09-19T16:14:00Z