Contact

Agora SA

Headquarters

Czerska 8/10

Warsaw, 00-732

Reception Desk:

+ 48 22 555 60 00, + 48 22 555 60 01 (working hours 8:00 - 19:00)

fax: + 48 22 555 48 50, + 48 22 555 47 80

Nasze media:

Kolekcje Agory

Infolinia: 0 801 130 000 (całkowity koszt połączeniawynosi jednostkę taryfikacyjną w sieci TP S.A.)