29/2017 Informacja o powołaniu członków zarządu Agory S.A .

Dział komunikacji korporacyjnej
08.11.2017 18:07
A A A

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 8 listopada 2017 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie § 28 ust. 1 oraz § 29 ust. 2 statutu Spółki na członków zarządu Agory S.A. na wspólną kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 r. powołani zostali Pani Anna Kryńska-Godlewska oraz Pan Grzegorz Kania.

Anna Kryńska-Godlewska

Menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania inwestycjami kapitałowymi. Przez 20 lat była związana z Media Development Investment Fund, gdzie przez ostatnie 9 lat pełniła funkcję członka zarządu i dyrektor inwestycyjnej odpowiedzialnej za inwestycje funduszu w sektorze mediów w Europie, Azji, Afryce oraz w Ameryce Południowej. Wcześniej była związana m.in. z Fidea Management, firmą zarządzającą X NFI, CIECH S.A. oraz z Bankiem Handlowym w Warszawie. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania; ukończyła kursy doszkalające m.in. w Harvard Business School. Pani Anna Kryńska-Godlewska zasiadała w Radzie Nadzorczej Agory S.A.  W dniu 24 października 2017 r. złożyła rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej i przestała pełnić tą funkcję z chwilą zamknięcia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 listopada 2017 r.

Pani Anna Kryńska-Godlewska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Annę Kryńską-Godlewską, nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Grzegorz Kania

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami z blisko dwudziestoletnim  doświadczeniem w międzynarodowych firmach. Karierę rozpoczął w PricewaterhouseCoopers, specjalizując się w usługach doradztwa i audytu dla podmiotów z sektora nowych technologii, mediów i rozrywki. W latach 2003-2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora finansowego UPC Polska. W latach 2008-2011 kierował finansami w skandynawskiej Grupie Kapitałowej BLStream (obecnie Intive), będącej dostarczycielem aplikacji mobilnych i innych rozwiązań informatycznych. Od 2012 r. pełnił funkcję CFO w Ringier Axel Springer Polska, a od 2014 r. - w Grupie Onet-RAS Polska. Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz członkiem ACCA od 2001 r.

Pan Grzegorz Kania nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pan Grzegorz Kania, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133).