3/2017 Powołanie nowego członka Zarządu

Dział komunikacji korporacyjnej
01.03.2017 14:50
A A A

Komunikat giełdowy 

Zarząd spółki Agora SA z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że stosownie do postanowień par. 28 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd powołał w drodze kooptacji do swojego grona Panią Agnieszkę Sadowską. 

W zarządzie Agory S.A. będzie ona nadzorować segmenty Internet i Druk, piony Technologia i Czasopisma, dział BigData oraz działalność telewizyjną.

Pani Agnieszka Sadowska  jest związana ze Spółką od 1999 r. Swoją karierę rozpoczęła jako analityk finansowy, pracowała również w dziale Nowe Przedsięwzięcia, odpowiadającego za przejęcia i inwestycje w Grupie Agora, a także kierownika działu Controlling & Business Development. 

W latach 2010 – 2013 była Dyrektorem Zarządzającym platformy internetowej Publio.pl, zajmującej się sprzedażą e-booków i audiobooków. Stworzyła koncepcję oraz nadzorowała powstanie i działalność serwisu, który po roku od startu znalazł się w czołówce księgarni internetowych z publikacjami elektronicznymi.

Pani Agnieszka Sadowska od listopada 2013 r. z sukcesem kieruje rozwojem działalności telewizyjnej w Grupie Agora, w tym współpracą z Kino Polska TV S.A. przy rozwijaniu kanału filmowego Stopklatka TV. Jest Członkiem Zarządu spółki Stopklatka S.A. Współtworzyła sukces spółki, która w niecałe 3 lata od uruchomienia osiągnęła rentowność.

Jednocześnie w ramach struktur Agory S.A. odpowiadała za skuteczne przeprowadzenie Spółki przez proces koncesyjny i pozyskanie koncesji na nadawanie naziemnego kanału telewizyjnego METRO w ramach multipleksu 8 (MUX-8). Od 2016 r. jest Prezesem Zarządu spółki Green Content Sp. z o.o., która uzyskała koncesję na nadawanie kanału METRO. Stacja została uruchomiona 2 grudnia 2016 r. i od początku nadawania uzyskuje najlepsze wyniki spośród wszystkich kanałów telewizyjnych w ofercie MUX-8. Pani Agnieszka Sadowska współuczestniczyła również w procesie pozyskania przez Agorę inwestora strategicznego do rozwoju kanału METRO.

Pani Agnieszka Sadowska jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 1999 r. uzyskała tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów, w tym ACCA, uzyskując status ACCA affiliate.

Od 2008 r. jest komandytariuszem spółki komandytowej „Kapitał Ziemski Sp. z o. o. I”.

Pani Agnieszka Sadowska zasiada w zarządzie spółek powiązanych z Agorą S.A. Ich działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa emitenta. Pani Agnieszka Sadowska nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki niż ta opisana powyżej. 

Pani Agnieszka Sadowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy.