Odpowiedzialność społeczna

Dział komunikacji korporacyjnej
A A A

Przedsięwzięcia Grupy Agory to komplementarne biznesy medialne, które łączy marka Agory oraz poszanowanie wspólnych wartości. Aby zapewnić Grupie rozwój i sukces ekonomiczny, firma wykorzystuje swój potencjał do realizacji strategii i bierze aktywny udział w życiu lokalnych społeczności, których jest częścią.

Istotnym elementem, który przyczynia się do rozwoju Grupy Agora są działania społeczne, charytatywne, edukacyjne, obywatelskie i sponsoringowe. Media i marki Agory realizują szereg projektów prospołecznych, patronują wielu inicjatywom i włączają się w kampanie realizowane przez inne podmioty.

Polityka działań społeczno-sponsoringowych w Grupie Agora

W odpowiedzi na rosnącą liczbę działań realizowanych na poziomie poszczególnych mediów wchodzących w skład Grupy, odpowiadających na potrzeby mieszkańców poszczególnych regionów Polski powstała „Polityka działań społeczno-sponsoringowych w Grupie Agora”. Dokument wyznacza kierunki działań i porządkuje kwestie, wokół których koncentrują się działania poszczególnych mediów i marek Grupy Agora.Wśród wskazanych zagadnień społecznych są m.in.:

  • edukacja,
  • rozwój indywidualny i społeczny;
  • kształtowanie postaw obywatelskich i dbałość o prawa człowieka;
  • promocja kultury i powszechnego dostępu do niej;
  • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
  • troska o środowisko naturalne;
  • troska o innych wyrażająca się w akcjach charytatywnych i pomocowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kampanie społeczne i inicjatywy, w które w przeszłości angażowała się Agora, to m.in.: „Rodzić po ludzku” – kampania „Gazety Wyborczej”; „Leczyć po ludzku” – kampania „Gazety Wyborczej”; Dni Promocji Zdrowia Seksualnego – wspierane przez Radio TOK FM; Plebiscyt „Firma przyjazna Mamie”; akcja „Polska na rowery”; akcja „Polska Biega”; „Daj się zepsuć” – akcja organizowana przez „Gazetę Wyborczą Katowice”; edycje akcji „Szkoła z klasą” oraz „Z klasy do klasy” – organizowanych przez „Gazetę Wyborczą”; „Internet bez barier” – akcja portalu Gazeta.pl; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, w który angażuje się sieć kin Helios; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docs, wspierany przez Radio TOK FM.

Akcje społeczne współorganizowane przez Fundację Agora to m.in.: „My z Wami”, „Powrót taty”, „My, narkopolacy”, „Weź urlop, ojcze!”.

Działalność edukacyjna i kampanie społeczne

Agora od wielu lat angażuje się w działania edukacyjne, inicjuje i realizuje kampanie społeczne, podejmuje akcje obywatelskie i proekologiczne, aktywnie kształtuje postawy społeczne, jednocześnie dba o prawa człowieka.

Wśród licznych działań edukacyjnych i kampanii społecznych realizowanych przez Grupę Agora w 2016 r. są m.in.: Szkoła z klasą 2.0, cykl spotkań „Wyborcza na żywo”, Kampania „Łączy nas Polska”, #BOHATEROWIE – wspólna kampania z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, akcja edukacyjna „Po stronie klienta”, kampania i działania wokół akcji „DługoWIECZNI”.

Działalność społeczna i charytatywna

Projekty społeczno-sponsoringowe Agory są wyrazem jej strategicznego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka bierze odpowiedzialność za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, a także uwzględnia oczekiwania interesariuszy. Działania społeczne Grupy Agora są zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach z interesariuszami.

Grupa Agora jest inicjatorem i współorganizatorem wielu inicjatyw i działań na poziomie ogólnopolskim i regionalnym. W 2016 r. były to m.in.: „Kultura dostępna” w sieci kin Helios, Nagroda Radia TOK FM im. Anny Laszuk, konkurs „Polska Firma Przyszłości”, wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działania na rzecz uchodźców wspólnie z PAH oraz wrocławska inicjatywa – „Fabryka świętego Mikołaja we Wrocławiu”.

W działalność społeczną zaangażowana jest również Fundacja Agory. Przy AMS działa zaś Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport.

Działalność kulturalna

Wśród działań mediów Grupy Agora są również działania związane z promowaniem i upowszechnianiem kultury. Przykładem takich działań są nagrody literackie (Nagroda Nike, Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki), warszawskie nagrody kulturalne (od 13 lat tygodnik „Gazety Wyborczej” – „Co Jest Grane 24” organizuje warszawskie nagrody kulturalne „Wdechy”; laureatów w kategoriach „Człowiek Roku”, „Miejsce Roku” i „Wydarzenie Roku” przyznaje redakcja, swoją nagrodę przyznają również czytelnicy) oraz warszawskie festiwale i wydarzenia (Co Jest Grane Festival, Europejskie Targi Muzyczne Co Jest Grane 24), a także Green Festival w Olsztynie.

Od 2004 r. AMS organizuje największy konkurs dla młodych grafików na plakat o tematyce społecznej – Galeria Plakatu AMS.

Sieć kin Helios prowadzi działania edukacyjno-kulturalne wśród najmłodszych w ramach cyklu Kino na Temat i Kino na Temat Junior.