25/2017 Zawarcie przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Warszawie

Dział komunikacji korporacyjnej
27.10.2017 11:51
A A A

Komunikat giełdowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego 33/2016 r. Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Agora”) informuje, że w dniu 27 października 2017 r. Spółka zawarła przyrzeczoną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w Warszawie, położonej przy ulicy Czerniakowskiej 85/87 (odpowiednio: „Nieruchomość" oraz „Umowa Warunkowa").

Umowa Warunkowa ma charakter umowy sprzedaży o skutkach zobowiązujących, zawartej pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta m.st. Warszawy z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości („Warunek"). W razie spełnienia się Warunku zostanie zawarta przez Spółkę umowa rozporządzająca prawem użytkowania wieczystego Nieruchomością (umowa przenosząca).

Łączna cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wyniesie 19,0 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny (EBIT) Spółki i Grupy Agora w 2017 r. może wynieść około 8,3 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE