24/2017 Kandydaci do Zarządu Agory S.A.

Dział komunikacji korporacyjnej
24.10.2017 17:06
A A A

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest 24 października 2017 r., powziął informację, że zgodnie z postanowieniami §30 ust. 1 statutu Spółki akcjonariusz Spółki - spółka Agora-Holding sp. z o.o., akcjonariusz posiadający 100% uprzywilejowanych akcji imiennych serii A - zgłosił poniższe kandydatury do Zarządu Spółki:

Anna Kryńska-Godlewska 

Menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania inwestycjami kapitałowymi. Od 20 lat jest związana z Media Development Investment Fund, gdzie przez ostatnie 9 lat pełniła funkcję członka zarządu i dyrektor inwestycyjnej odpowiedzialnej za inwestycje funduszu w sektorze mediów w Europie, Azji, Afryce oraz w Ameryce Południowej. Wcześniej była związana m.in. z Fidea Management, firmą zarządzającą X NFI, CIECH S.A. oraz z Bankiem Handlowym w Warszawie. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania; ukończyła kursy doszkalające m.in. w Harvard Business School. Pani Anna Kryńska-Godlewska zasiada w Radzie Nadzorczej Agory S.A., stosownie do złożonej w dniu 24 października 2017 r. rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej przestanie pełnić tą funkcję z chwilą zamknięcia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 listopada 2017 r.

Grzegorz Kania 

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami z blisko dwudziestoletnim  doświadczeniem w międzynarodowych firmach. Karierę rozpoczął w PricewaterhouseCoopers, specjalizując się w usługach doradztwa i audytu dla podmiotów z sektora nowych technologii, mediów i rozrywki. W latach 2003-2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora finansowego UPC Polska. W latach 2008-2011 kierował finansami w skandynawskiej Grupie Kapitałowej BLStream (obecnie Intive), będącej dostarczycielem aplikacji mobilnych i innych rozwiązań informatycznych. Od 2012 r. pełnił funkcję CFO w Ringier Axel Springer Polska, a od 2014 r. - w Grupie Onet-RAS Polska. Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz członkiem ACCA od 2001 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE