19/2017 Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Dział komunikacji korporacyjnej
11.10.2017 17:55
A A A

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. („Spółka", „Agora”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR niniejszym informuje, iż dnia 11 października 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Załącznik: Notyfikacja - Sławomir Jędrzejewski