Anna Kryńska-Godlewska

A A A

członek Zarządu

Anna Kryńska-Godlewska


Od 8 listopada 2017 roku wchodzi w skład zarządu Agory.
Nadzoruje działalność pionu Nowe Przedsięwzięcia.

Menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania inwestycjami kapitałowymi.

Od 20 lat jest związana z Media Development Investment Fund, gdzie przez ostatnie 9 lat pełniła funkcję członka zarządu i dyrektor inwestycyjnej odpowiedzialnej za inwestycje funduszu w sektorze mediów w Europie, Azji, Afryce oraz w Ameryce Południowej.

Wcześniej była związana m.in. z Fidea Management, firmą zarządzającą X NFI, CIECH S.A. oraz z Bankiem Handlowym w Warszawie.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania; ukończyła kursy doszkalające m.in. w Harvard Business School.

Od 23 czerwca 2016 r. do 8 listopada 2017 r. zasiadała w Radzie Nadzorczej Agory S.A.