Robert Musiał

A A A

członek Zarządu

Robert Musiał
Od 28 czerwca 2013 roku wchodzi w skład zarządu Agory.
Nadzoruje segment Prasa (dzienniki i czasopisma) oraz piony Druk i Technologia.

Dyrektor pionu druku Agory od 2001 roku, od lipca 2003 roku członek zarządu Agory-Poligrafii sp. z o.o. Nadzoruje funkcjonowanie trzech drukarni Agory należących do najnowocześniejszych drukarni prasowych w Polsce drukujących w technologii coldset i heatset. Odpowiada za wykorzystanie mocy produkcyjnych parku maszynowego oraz za poszerzanie działalności poligraficznej spółki o nowe rynki. Pracę w Agorze rozpoczął w lutym 1994 roku. Odpowiadał za dobór i wyszkolenie kadry, rozwój bazy poligraficznej, współtworzył projekty technologiczne nowopowstających drukarni w Agorze S.A. i Agorze Poligrafii Sp. z o.o.

W latach 2005 - 2008 pełnił funkcję prezesa Polskiej Izby Druku. W maju 2005 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Brązowym Krzyżem Zasługi - za zasługi dla rozwoju poligrafii i ruchu wydawniczego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej.

Urodzony w 1970 roku, absolwent Wydziału GiK Politechniki Warszawskiej - specjalność poligrafia oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.