Nina Graboś

A A A

dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej (relacje z inwestorami i biuro prasowe)

Nina Graboś
W Agorze od 2005 roku, początkowo w dziale prawnym jako Sekretarz Spółki, następnie w 2007 roku objęła stanowisko project managera w dziale projekty specjalne. W 2008 roku awansowała na stanowisko zastępcy dyrektora pionu ds. projektów specjalnych gdzie odpowiadała za sprzedaż i dystrybucję wydawnictw Agory.

W lutym 2009 roku objęła stanowisko dyrektora ds. relacji z inwestorami. Od stycznia 2014 roku szef działu komunikacji korporacyjnej utworzonego z połączonych zespołów relacji inwestorskich i PR - biura prasowego spółki.

Wcześniej pracowała w dziale prawnym TU Allianz Życie Polska S.A. oraz w ABN AMRO Corporate Finance Polska Sp. z o.o.

Urodziła się w 1976 roku. Zdobyła tytuł magistra na wydziale filologii angielskiej oraz tytuł magistra na wydziale prawa i administracji UMCS w Lublinie.

Ukończyła również studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.


Kontakt:
Agora SA
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel. (0-22) 555 60 36
faks (0-22) 555 47 11
e-mail: investor@agora.pl